Sub-categories

CS Newidynnau Gwen

CS Newidynnau Gwen

4 years ago with no comments in Rhesymeg, Symud ymlaen
Gwahanwch mewn i grwpiau bach (3 neu 4 ar y fwyaf) Tynnwch lun o cylchoedd ar y llawr gyda sialc, neu yn y dosbarth argraffwch ac lamineiddiwch cylchoedd melyn- dau neu tri i bob grwp. Siaradwch ...