CS / 2×2 Trefnu grid

Nod:

I cyflwyno’r syniad o trefnu data yn defnyddio dau newidynnau a ymchwilio’r cysyniad o AC a DIM.

Fydd rhan fwyaf o athrawon cyfnod Sylfaen yn gyfarwydd yn dysgu’r gyferbyn ac defnyddio gweithgareddau syml trefnu fel grwpio cerdiau a defnyddiau mewn i naturiol/wedi creu gan dyn neu’n garw/llyfn neu called/medal ayyb.

  1. Tynnwch lun matrics 2×2 ar y iard chwarae gyda sialc. Yn dybynnu ar yr amglychedd, marciwch y echelau or matrics gyda’r parau o newidynnau ond cyflwyno’r syniad o ‘DIM’ felly mae’r elchedau wedi ei marcio yn ‘Galed/Ddim yn galed’ yn ‘Hir/Ddim yn hir’ neu llyfn/Ddim yn llyfn ayyb. Esboniwch dyma sut mae cyfridiaduron yn gweithio. Fe alwch chi defnyddio ‘Golau/Tywyll’ neu ‘Ysgafn/Trwm’ i esbonio sut all cyfrifiadur drysu.

Fydd y plant yn chwilio am gwrthrychau (dail,cerrig, brigau ayyb) and yn rhoi nhw yn y sector cywir.

Os oes rhaid chwarae hyn mewn dosbarth fe allwch casglu bag o adnoddau i sortio cyn dechrau’r gweithgaredd.

  1. Tynnwch lun matrics 2×2 arall ar y iard gyda sialc- ond y troy ma mae angen iddo fod digon fawr i’r plant ffitio mewn. (ar y llaw arall mae bod bach yn sgwished yn adio ir hwyl!)Gofynwch if plant ir trefnu ei hun yn ol y celloedd ar y matrics. Felly fe allwch cael merch/bachgen, llygaid brown/llygaid glas gwallt golau/gwallt tywyll ayyb. Mae hi’n haws is esbonio yn gyntaf trwy defnyddio un par. (e.e bachgen/merch) wedyn pan mae nhw ar yr ochr cywir or echel, adio’r ail newidynnau. Pan mae nhw yn gyfarwydd gyda hyn fel yr engraifft blaenorol newidwch i Merch/Ddim yn merch Llygain brown/Dim llygain brown ayyb.
jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *