CA2 Ras relei i codio

Rhowch y plant mewn i timau, mewn rhesi fel petai nhw yn gwneud ras relei. Rhowch cerdyn sydd wedi ei lamineiddio gyda frid 4×4 arnyn nhw gyda’r rhai or sgwariau wedi lliwio i mewn o flaen y plant (yn dybynnu ar faint o le sydd) yna rhowch y plant pen bwrdd gwyn.

Fe ddyle’r cod rhoi’r cyfle ir person arall cymryd y camau cywir or top y corner ar y llaw chwith ir gwaelod y cornel ar y llaw dde a dangos ble mae’r sgwariau wedi llenwi.

Fydd rhaid penderfynnu fel tim sut mae nhw’n mynd i dangos y sqwariau sydd wedi lliwio i mewn ar camau mae nhw’n mynd i defnyddio.

Mae’r chwaraewr cyntaf yn y tim yn rhedeg i fynny ac yn ysgrifennu’r symbol codio cyntaf cyn mynd nol ir rhes. Fydd yr ail chwaraewr yn rhedeg i fynny ac yn gwirio’r cod mor pelled ac yna adio’r rhan nesaf or cod.

Fydd rhaid i rhywun gwirio’r tim cyflymaf cyn y gallwn nhw cael ei cyhoeddi fel yr enillwr. Os mae’r cod yn anghywir cariwch ymlaen yn chwarae gyda’r timau sydd ar ol.

Mae na llwyth o amrywiaeth. Mae llawer yn dibynnu ar faint o blant sydd a faint o amser sydd gyda chi. Felly fe allwch gwneud y gem yn fyrach trwy dweud fod pob plentyn yn mynd i codio mor bell ar sgwar du nesaf. Neu bod yr rhedwyr yn ysgrifennu llinell or cod. Am plant mwy profiadol fe allwch ychwanegi grids lle mae patrymau yn ail ddangos felly mae mwy o cyfle I ymgorffori gweithdrefnau.

Fe fydd problem ar y diwedd bron pob tro ar diwedd y llinell- ydy nhw’n mynd i’r dde ac ir dde eto ac cario ymlaen gyda’r rhaglen or dde ir chwith ayyb neu ydyn nhw’n dechrau eto or chwith am yr ail llinell? Trafodwch hyn!

 

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *