Mae na dau dewis ir wefan hon. Mae’r tab ar y top yn cynnwys rhannau’r cyriciwlwm ac yn mynd dros cynlluniau sydd wedyn yn datblygu ir gwersi y fyddech yn gosod ir dosbarth. O dan pob teitl fyddwch yn ffindo llwyth oi syniadau, gwesi ac deinyddiau i defnyddio sy’n perthnasol i gweithgareddau dosbarth. Fydd pob erythygl yn esbonio’r cysyniad syml ac yna’r nod y gwers sydd wedyn yn cyfrannu i un neu mwy or targedau yn y cyriciwlwm cyfrifianol. Fe fydd bnach o wahaniaeth rhwng y cymraeg ar saesneg. Ar y foment rydyn yn defnyddio’r targedau saesneg gan fod y rhai cymraeg ddim ar gael eto. Mor gynteg a mae nhw fyddwn yn gwneud y newidiadau ir wefan.

Mae’r rhan ar y ochr dde, (cit offer ir athrawon), yn mynd dros cyfres o themau sydd yn gallu cael ei defnyddio yn y dosbarth sydd efo adnoddau defnyddiol i athrawon. E.e os yr ydych ym meddwl am prynnu robot am eich ysgol, mae na rhan adolygiad athrawon gyda rhai or robotiau gorau (a rhai or robotiau gweithaf!) rydyn wedi ei defnyddio.  Os yr ydych eisiau defnyddio Scratch neu Beebot? Mae na linc in tiwtorials gorau fe allen ni ffindo, mae’r cynnwys am yr athrawon i gyd sydd eisiau deall mwy am y cyriciwlwm cyfrifiadurol ac yn safo defnyddio Wikipedia! Mae na hefyd cyflwyniadau sydd wedi ei wahanu eto mewn i ‘disgyblion’ a ‘athrawon’. Mae’r rhai i disgyblion yn cynnwys deinyddiau sydd yn barod i fynd ac gallwch ei defnyddio yn syth yn y dosbarth, sydd yn ei tro wedi ei lincio ir gwers mae nhw yn perthyn i.