CS Ble mae’r gwyneb Hapus

Nod

Defnyddiwch y pwyntiu cardinal or cwmpawd a cyfesurynnau  syml i darganfod y gwrthrychau mewn grid.

Creu grid 5×5 ar darn o cerdyn sydd wedi ei lamineiddio. Gwneud gwyneb hapus ar disg y fydd yn ffitio o fewn y celloedd ar y grid. Creu disg mawr arall gyda’r un gwyneb hapus arni ac yna lamineyddio hwnna hefyd. Trefnwch 25 darn o carpet, matiau neu papur (os dyw hi ddim yn rhi gwyntog) yr un faint ar grid 5×5. Cuddiwch y gwyneb hapus mawr o dan un darn or carpet. Rhowch y gwyneb hapus bach ar y cell cyfatebol yn y grid ar y cerdyn.

Rhowch y cerdyn i un plentyn a gofynwch iddyn nhw sefyll o flaen ei partner gyda’I cefn yn gwynebu nhw. (hyny yw fod y cyfeiriadedd  yr un peth.) gan defnyddio arwyddiadau llaw yn unig, fydd angen ir person gyda’r cerdyn dangos ei partner ir mat ble mae’r gwyneb hapus wedi ei cuddio.

Am diddordeb ychwanegol, rydyn yn wedi cyfuno’r gwers gyda dysgu am pwyntiau ar y cwmpaswd. Fewlly dau braich yn syth uwchben y pen yn golygu Gogledd, dau llaw ar yr ochr yn pwyntio i lawr yn golygu ir Dde, dau braich yn siglo ir dde yn golygu Dwyrain a dau braich yn pwyntio tuag at y chwith yn golygu Gorllewin.

Mae amrywiad or gem yma yw i cuddio enwau’r plant yn lle y gwynebau hapus o dan y grid ar carped. Wedyn gallwch chi wneud llawer or gridiau ar cerdiau a sticio enw un or plant ar pob un. Mae hyn yn golygu fydd gennych mwy nag un par o plant ar yr un pryd, neu am halibalw enfawr, yr dosbarth cyfan.

Amrywiad arall rydyn wedi trio yw i rhoi pariau o cerdiau o dan y matiau ar hap i chwarae pelmanaidd dynol. Yr union yr un egwyddor ar pelmanaidd on mae’r chwaraewr yn penderfynnu pa dau mat mae nhw eisiau troi drosodd a rhaglennu’r chwaraewr I nol nhw. Yna newidwch y rols.

(Samplau carpet yw fy hoff cit tu fas erioid a mae sips fel arfer yn hapus i rhoi chi rhai hen am ddim!)

·         Algorithmau

·         Cyfeserynnau

·         Hwyl

·         Gemau iard

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *