CS Robotiau dynol


 

Mae’n well i gwneud y gweithgaredd yma tu fas ar y iard chwarae ac mae h’in gweitho’n well gyda plant 6-8 oed. Yn gyntaf gwahanu’r dosbarth mewn i grwpau o tua 5. Dewiswch un person mewn pob grwp i fod y robot ac wedyn gorchyddiwch ei llygaid gyda llien. Fydd plentyn arall yn cael ei dewis fel y rhaglenwr (neu dewiswch dau a wedyn cymerwch mewn tro). Fydd y gweddill yn y grwp yn recordio’r rhaglen. Defnyddiwch sialc i creu siap (sgwar, cylch, triongl, ayyb) ar y iard yn digon fawr i’r plentyn sefyll mewn. Fe ddyle rhain cael ei dotio o gwmpas y iard o leia 10-15 meter i ffwrdd or grwp. Trowch y ‘robot’ gwall llaw o gwmpas cwpl o weithiau felly gallen nhw ddim gweld pa ffordd mae nhw’n gwynebu. Mae rhaid i’r rhaglennwr cyfeirio’r robot mewn i’r siap. Ni allen nhw cyffwrth ar gweddill y grwp mae rhaid i nhw aros ar wahan.

Mae hi’n syniad i rhwystro’r fath o cyrarwyddiadau fe allwch chi ddewud e.e nifer o camau cerdded, troi, ail wneud, cario ymlaen, gwynebu ffordd (chwith, dde neu mewn graddau) yn dibynnu a rei oedran.

Fe all y plentyn sydd yn recordio dim ond recordio’r nifer o camau. Gyda ymarfer fe allen nhw ysgrifennu lawr y cyfarwyddiadau yn union fel mae nhw wedi gosod. Neu fe allwch chi creu’r rheol fel bod dim mwy o cyfarwyddiadau tan bod yr un gorffenol wedi ei cwblhau. Ar ol i’r robot cyraidd ei cyrchfan gadewch i’r recordiwr darganfod y ‘bygiau’ a sut y gallen nhw osgoi nhw a hefyd sut y gall y nifer o cyfarwyddiadau lleihau.

Fe allwch chi cynyddu’r anhawster trwy rhoi ‘gwrthrychau chwarae meddal’ yn y ffordd fel ffordd iddyn nhw trafod.

Fel arall fe allwch gosod y grwpiau mas yn gyfartal o cylch canolig a cael cystadleaeth i weld pa robot sydd yn cyrraidd yna yn gyntaf. Meddyliwch am cosb addas os mae’r ddau robot yn gwrthdaro.

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *