Beth yw algorithmau?

Nod

I dechrau deall y pwysigrwydd o rhaglennu cyfarwyddiadau yn gywir nad sydd yn amlwg.

Algorithmau

Rydyn yn defnyddio codiau i dweud wrth cyfrifiadur beth yw wneud. Cyn i chi ysgrifennu cod mae angen algorithm. Algorithm yw rhestr o rheolau i ddilyn er mwyn datrys problem. Mae rhaid i’r camau i cwblhau algorithm fod yn y trefn cywir.

Gofynwch ir plant i meddwl am algorithm am gwisgo dillad yn y bore. Beth bydd yn digwydd os yr ydych yn gwisgo eich cot cyn eich siwmper? Fydd eich siwper ar ben eich cot twpsyn! Mae hi’n pwysig iawn i ysgrifennu’r algorithm yn y trefn y cyfarwyddiadau.

 

Gwahanol fathau o algorithmau

Mae algorithmau yn dod mewn ffyrdd gwahanol. Gofynwch i’ch plant i ffindo algorithm am y canlynol:

  • Creu cacen
  • Cerdden yn y park neu archfarchnad
  • Adeiladu tegannau neu adeiladu dodrefn o IKEA
  • Cerdded ir ysgol/ symud o un ochr yr ysgol ir llall
  • Gwsigo dillad yn y bore
  • Chwarae gem mae nhw’n gyfarwydd gydaRhowch darn o papur efo llinellau dotiau sydd wedi ei whanau mewn i 3 stribed. Fe ddyle fod un cyrarwyddiad mewn pop stribed.Wedyn cael y plant i torri allan y stribedau a cymysgwch nwh i fynny fel mae rhaid iddyn nhw ail creu yn y dilyniant cywir.Os mae gwahanol grwpiau o plant yn cwblhau gwahanol cyfarwyddiadau fe allen nhw newid a herio’r grwpau arall i trefnu’r set o cyfarwyddiadau.Fe all plant ifancaf gwneud hyn trwy defnyddio cerdiau fflach e.e adrodd story mae nhw yn gyfarwydd gyda.
jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *