Cyflwyniad i rhifau deuaidd

Mae’r gwers yma yn cyflwyno cysyniadau syml am rhifau deuaidd i roi dealltwyriaeth o gwybodaeth codio o fewn y systemau digidol.

Disgrifiad byr

Yn y gwers yma fe ddywch chi dysgu beth yw rhiau deuaidd a beth yw’r cysyniad o rhan yn meddwl am cadw gwybodaeth o fewn systemau digidol. Fe fydd yn dechrau mewn ffordd syml i dangos y 16 rhif cyntaf yn y system deuaidd.

(plant hud at 10 oed)

Lefel

Dechreuwr a symud ymlaen

Sgiliau

Meddwl yn mathamategol

Meddwl cyfrifiannol

Nod y gwers

Mae’r gwers yma wedi cael ei dylunio i cyflwyno i plant systemau deuaidd. Fe ddyle plant dysgu beth yw rhifau deuaidd, sut mae data yn cael ei storio mewn system ddigidol a sut mae nhw’n cael ei defnyddio i cynrychioli gwybodaeth y gall pobl deal.

Offer

fe fydd angen 4 domino gyda rhifau 1, 2, 4 a 8 gyda pwyntau yn y drefn hon fel y gwelwch yn y llun. Fydd hefyd angen grid sydd ar gael i lawrlwytho or taflen adnoddau.

 

Mae hi hefyd yn bosil i ffurfweddu cerdyn sydd yn dechrau gyda pwynt, fydd y canlynol wastad yn cael dwywaith yn fwy o pwyntiau na’e un cyntaf. Mae pob un or cerdiau yma yn cynrichioli un rhan, felly y gall nifer o rhifau deuaidd cael ei ddangos yw 2n, fel y nifer o cerdiau sydd wedi creu.

Gweithgaredd ymarferol

Dim ond 2 gwerth sydd gan rhif deuadd sef 0 a 1.

Yn y gweithgaredd yma mae gennym ni gwerthoedd 0, 1, 2, 4 a 8.

am hyn dyle’r domino’s cael ei trefnu or chwith ir dde fel y ddangosir yn y llun, fe ddyle pob un cael ei cynrichioli fel deuaidd, digid neu rhan.

Fe ddyle’r manylion cyntaf dylanwandu os all y plant gweld faint o dotiau sydd ar pob tab. Os dydy nhw ddim yn sylweddoli ar ei ben ei hun fe ddyle chi ofyn I nhw faint sydd ar pob un? Oes unrhyw perthynas rhwng y nifer o pwyntiau ar y tab ac y nifer o tabs ar y dde ar chwith? Faint o pwyntiau dyle bod tab ar y chwith?

 

Dyma’r tasgau yma yn isod.

 

1.Adeiladu rhifau

Yr unig rheol rhiad ir tabs cael ei trefnu gyda llai o owyntiau yn uwch or dde ir chwith ar tabs yn gwynebu, dangos y pwyntiau, neu’r ar ei chefn ddim yn dangos ei pwyntiau nhw fydd yn cynrichioli rhifau degol.

 

E.e y rhif 3

 

 

Rhif 9

 

Rhif 14

 

Ayyb

 

Caro ymlaen tan mae’r plant wedi dysgu y cysyniad.

I gorffen y tasg yma fe gallwch ofyn tri cwestiwn: beth yw’r rhif lleiaf sy’n arddangos gyda’r tabs? Beth ye’r rhif mwyaf sy’n arddangos gyda’r tabs? Faint o rhifau sy’n arddangos gyda’r tabs yna?

 

Pan yr ydych yn ofyn gan y rhifau lleiaf, yr ateb tebygol fydd 1, sydd yn diddorol gan ei fod yn gallu cynrychioli 0 hefyd, gyda pob domino wrth gefn.

Gyda’r cwestiwn am y rhif mwyaf os mae’r plant yn ifanc dyle’r ateb dod o troi’r dominos i gyd i gwynebu i fyny. E.e 15. Os mae plant yn deal y cysyniad o pwer fe allwch dadle fod y rhif mwyaf yn dod o 24-1 =15, gyda 4 fel rgif y tabs a n tabs yn cael ei cynrychioli i rhif 2n-1.

Mae hi hefyd yn diddorol i weld yr ateb ir cwestiwn am faint o rhifau sydd yn arddangos, oherwydd yr ateb mwyaf tebygol or rhif mwyaf yw 15. Os mae hyn yn digwydd fe ddyle’r athro neu athrawes ei cywio ac esbonio fod 16 yw’r ateb cywir. Trwy esbonio ac dangos fod gweth 15 o rhifau adio 0 yw 16, yn amrywio o 0 I 24-1, neu beth yw’r un petha 0-15. Yn gyffredinol mae’r tabs n yn arddangos gwerth o 2n.

 Gyda templed fe all y cynrychiolaeth o rhifau deuaidd cael ei esbonio. Fydd gan y templed llawer o celloedd gydar un nifer o digidau deuaidd ti eisiau gweitho arni ynddyn nhw.  i wneud hyn fydd angen defnyddio 4 domino a 4 cell. Fydd cell arall yn cael ei ychwanegi i ysgrifennu yr un faint rhifau degol.

 

 

Fe fyddwn ni yn sefydlu’r dominos dros y templed. Os yw’r tab yn gwynebu i fynny fe fyddwn ni yn ysgrifennu 1 digid yn y cell cyfatebol.

Bell, T., Witten, I. H., & Fellows, M. (2016). CS Unplugged. An enrichment and extension programme for primary-aged students. Version 3.2.2. New Zealand: University of Canterbury. CS Education Research Group. http://csunplugged.org/books/

 

 

 

 

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *