CS Newidynnau Gwen

Gwahanwch mewn i grwpiau bach (3 neu 4 ar y fwyaf)

Tynnwch lun o cylchoedd ar y llawr gyda sialc, neu yn y dosbarth argraffwch ac lamineiddiwch cylchoedd melyn- dau neu tri i bob grwp.

Siaradwch amdando ‘emoticons’- beth ydy nhw a pam rydyn ni yn ei defnyddio?

Nodwch y newidynnau o fewn emoticons- a beth sydd yn cyson\/

Ceg: wedi troi i fyny, wedi troi i lawer, crwn,igam-mogam.

Llygaid: dotiau solid, llinellau syth.

Aeliau: syth, pwyntio i lawr, yn agos tuag at ei gilydd, pwyntio i fyny.

Esboniwchsut gall  y gwahanol cyfuniad o newidynnau newid ystyr y neges yn llwyr. Gael y plant i ymchwilio y cyfuniadau yn systematig ac ysgrifennu i lawr pa emosiwn mae nhw’n teimlo pob tro. (e.e aeliau yn pwyntio i fyny, llygaid fel dotiau a ceg yn cylch = sypreis) mae hyn yn gweithio yn dda a y iard chwarae oherwydd y gallen nhw llunio mwy a mwy o gwynebau gyda sialc.

Fe allwch addasu’r tasg yma am plant ifainc trwy defnyddio cerdiau gyda’r enw’r emosiwn ac gofynwch nhw i cyfateb y gair ar llun.

Pwysleisiwch dyle’r ymchwil fod yn systematig (e.e newid un newidyn ar y tro). Gadewch iddyn nhw dewis ffordd o recordio’r canlyniadau. Fe all hyn fod yn grid papur neu os yr ydych tu fas mae hi’n hwyl i cymryd llun or gwynebau ar defeis symudol felly y gallen nhw cymharu hi gyda gwaith grwp arall.

 

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *