TÜDRUKUTE JA POISTE KAASAMINE

Kas on soopõhiseid erisusi?

 

 

 

 

 

 

 

Tõendid näitavad, et tüdrukute huvi (sarnaselt poistele) IT ja tehnoloogia vastu hakkab langema 7-aastaselt.

Vaid 17% Google inseneridest ning 15% Facebookis ja 10% Twitteris on naised. (viide)

“Sooline lõhe ei ole absoluutselt seotud kaasasündinud võimetega; tüdrukud ei ole STEM ainetes vähem võimekad kui poisid.

Ajakiri The Engineer toob välja, et Suurbritannias ületavad tüdrukute tulemused poiste tulemusi GCSE eksamitel, mida viiakse läbi õpilastega vanuses 16 eluaastat. Kuid pärast seda vanust, üha vähem tüdrukuid ja naisi valivad tehnoloogiaga seotud õppeaineid.

Näiteks on Suurbritannia ülikoolides inseneriõppes vaid 12% naisi ning vaid 4% kasutavad praktikavõimalusi inseneriõppes.” (viide)

WISE’i (Women in Science and Engineering) poolt kogutud statistika näitab, et Ühendkuningriigis tüdrukute huvi STEM ainete vastu langeb jõuliselt peale põhikooli lõpetamist.“ Üsna sarnane arv poisse ja tüdrukuid on kaasatud STEM õppesse ning sooritavad GCSE eksami, mille tulemused on kusjuures tüdrukutel poistest kõrgemad, kuid sealt edasi järgmistes õppetasemetes (keskkoolis, ülikoolis) lõhe suureneb ning aina vähem tüdrukuid jätkavad STEM ainete õppimisega.

Samas aga puuduvad tõendid, mis viitaksid soolise erinevuse füsioloogilisele või kognitiivsele põhjusele.

“Uurimustöö näitab, et meeste ja naiste kognitiivsete funktsioonide tajutavad või tegelikud erinevused on tõenäoliselt sotsiaalsete ja kultuuriliste tegurite tulemus. Näiteks kui tüdrukud ja poisid sooritavad teste erinevalt, usuvad teadlased, et sotsiaalne taust mängib selles olulist rolli. Spelke usub, et karjäärivalikute erinevused ei tulene erinevatest võimetest, vaid kultuurilistest teguritest, nagu vaevumärgatavad kuid samas laialdased soolised ootused, mis tungivad esile keskkoolis ja kolledžis.” (APA)

Erinevusi saab kõige paremini selgitada stereotüüpide ja sotsiaalse survega.

Noorelt alguse saanud STEM-i huvi vähenemine võimendub keskkooli viimastel aastatel, mil tüdrukud saavad väljendada oma soovi õppeainete valimisel. Teismeliste tüdrukute matemaatikaeksamite tulemused on nõrgemad kui poistel, nad osalevad väiksema tõenäosusega füüsika ja arvutiõpetuse testides kui poisid ning valivad väiksema tõenäosusega STEM õppekava, kui asuvad edasi õppima (AAUW, 2010). Me pakume, et need need trendid on seotud sellega, et tüdrukud tajuvad STEM aineid mehelikena ning neile on sisendatud teistsuguseid, naiselikumaid norme. Tüdrukud on justkui kahevahel, et kas loobuda naiselikkusest või loobuda STEM’ist.” (viide)

Tasakaalu seadmise eesmärgil tehakse üha rohkem üritusi ja ettevõtmisi, mis on suunatud ainult tüdrukutele, näiteks Google’ algatus Made With Code aitab arvutiteadusi tüdrukutele reklaamida.

„Tänastele õppuritele on programmeerimine saanud vajalikuks oskuseks, just nagu lugemine, kirjutamine või matemaatika. Kui sul on tütar, vennatütar või mõni muu tüdruk tutvusringkonnas, siis julgustades teda õppima programmeerimist, võid avada tema tuleviku jaoks piiramatult palju võimalusi. Ükskõik, kas ta on spordi- või kunstikalduvusega, armastab loomi või huvitub meditsiinist, programmeerimisoskus võib aidata tal jätkata oma huvidega praegu ning samas luua laiemaid karjäärivalikuid ning kindlustada töökoha tulevikus. Pikk jutt lühidalt? Tüdrukud võivad programmeerimisoskusega saavutada kõike.“

Kuid need positiivse diskrimineerimise vormid ei ole täielikult probleemivabad. Kuidas pöörduda tüdrukute poole ilma traditsioonilisi nais-stereotüüpe kasutamata? Kas roosa lego tõesti julgustab tüdrukuid saama insenerideks või tugevdab see eeldust, et roosa on tüdrukutele samas kui kõik teistsugused legod on poistele mõeldud?

„Keskkond, milles me üles kasvame, mõjutab seda kuidas meie aju areneb. Professor Rippon selgitab, et igasugused muutused ajus tulenevad stereotüüpidest. Meie ajul on uskumatu võime kohaneda, õppida, salvestada ja ümber ehitada (seda kutsutakse ka neuroplastikaks), ning selleks, et sobituda ümbritsevasse keskkonda, me võtame üle standardid, uskumused ja arvamused neilt kellega tahame samastuda – näiteks rollid mis seostuvad meie sooga. See aitab selgitada, miks langeb tüdrukute hulgas STEM ainete valimine gümnaasiumis. (viide)

Seega tüdrukud ja poisid peavad võimalikult varakult nägema ja kuulma naistest, kes on edukalt seotud STEM ainetega.

 

*Lühend STEM tuleneb inglise keelest, eesti keeles koonduvad nende nelja tähe alla: teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika. Eesti keeles kasutatakse ka väljendit LTT ehk loodus- ja täppisteadused. (viide)

**Antud artikkel on inglise keelest tõlgitud, originaali leiab SIIT.

Elise-Marit Kippar

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *