LEGO EDUCATIONdownload

Tegemist on harivate lego-klotsidega, millega saab ehitada, visualiseerida, erinevaid aineid, näiteks eesti keelt, matemaatikat, inimeseõpetust, loodusõpetust, tööõpetust, teaduse ja infotehnoloogiaõpet õppida. Klotside kasutamine õppetöös lihtsustab õpilastel keeruliste mõttemudelite õppimist, süsteemsust, korda ja järjepidevust. Klotsid sobivad ka koju huvitavaks ja harivaks tegevuseks koolivälisel ajal.

Milleks klassiõpetajatele ainetundides robootika

LEGO BuildToExpress

LEGO LearnToLearn

LEGO Simple & Powered Machines

LEGO MoreToMath

LEGO StoryStarter

LEGO WeDo robootika

Janika Leoste räägib Jänku Jussist ja robootikast koolides Tallinna TV saates “Suvemiks”: