MakeyMakeyvne9m04y

MakeyMakey on loodud kahe tudengi poolt MIT Meedialaboris Elukestva Lasteaia projekti raames. Vahendiks on trükiplaat koos ühendustega, krokodillid ja USB-kaabel, mis õige ühenduse peale tekitab vooluringi, millega saab juhtida klaviatuuri või hiirt. See funktsioon lubab vahendil toimetada iga arvutisüsteemi ja veebilehega. Kõige kuulsamad näited vahendi kasutamisest on seotud muusikaga või Super-Mario laadi Scratch baasil loodud mängudega.

MakeyMakey projektid
Materjal sisaldab ülesandeid erinevate õpioskuste arendamiseks, nt värvide tundmise, muusikalise kuulmise jms arendamine. Materjal on kasutatav iseseisvalt, kuid selguse huvides on eelnevalt mõistlik läbida vastavasisuline koolitus.

Targad elektroonilised vidinad
Õppematerjali eesmärk on anda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet alushariduses ja põhikooli esimeses astmes läbi tarkade vidinate kasutuselevõtu.

MakeyMakey leiutamiskomplekti tutvustus: