TACCLE3 – Coding on Flaami üldhariduskoolide võrgustiku koordineeritav kaheaastane Erasmus+ poolt finantseeritav projekt, mille peamiseks eesmärgiks on õpetajate koolitamise ja erinevate õppematerjalide kättesaadavaks tegemise abil programmeerimise populariseerimine koolides. Selleks luuakse kuuest riigist pärit seitsme partnerorganisatsiooni abil õpetajate jaoks erinevaid tegevusi, õpistsenaariume ja ressursse koondav veebileht, viiakse väikeses mahus läbi koolitusi ning analüüsitakse eksisteerivate õppematerjalide mõju ja efektiivsust.

TACCLE3 on jätkuks edukale TACCLE projektide seeriale (http://taccle2.eu/), mis kõik on keskendunud õpetajate oskuste parandamisele IKT kasutamisel õppetöös.