EV3 robotid ja ringi pindala arvutamine

Õpilugu „EV3 robotid ja ringi pindala arvutamine
7. klass, matemaatika
Laine Aluoja, Türi Põhikooli matemaatikaõpetaja ja haridustehnoloog

EV3 roboteid kasutasin matemaatikatunnis ülesande puhul, kuidas tuvastada ringjoone pikkust ja arvutada ringi pindala. Paaristund toimus 7. klassis rühmatööna, igas rühmas oli nii poisse kui tüdrukuid.

Olime varem Mindstorms EV3 roboteid katsetanud, mõtlesin, kuidas neid saaks kasutada matemaatikatunnis. Andsingi lastele ülesande mõelda, kuidas nad saavad roboti abil mõõta ringjoone pikkust ja arvutada ringi pindala. Täpses sõnastuses kõlas ülesanne ratta pealtvaate pindala arvutamine.

Esimene tund ehitasid lapsed robotit, kõige lihtsamat. See läks kiiresti. Olid suurte ratastega robotid ja väikeste ratastega robotid. EV3 robotikomplektidega on kaasas toredad eestikeelsed raamatud, mis juhendavad kõige lihtsamaid roboteid kokku panema. Üks õpilane vaatas raamatust, kuidas kokku panna, teine andis juppe kätte ja kolmas pani paigale. Nad olid ka enne tutvustavalt EV3 robotitega kokku puutunud. Programmeerimisel me ei kasutanud kohe arvutile mõeldud tarkvara, vaid seda, mis on kohe selle roboti aju peal. Liikumise programm on olemas, sellega said lapsed hästi hakkama.

Teine tund kulus väljamõtlemisele, kuidas ülesande lahenduseni jõuda.

Robotid sõitsid tumeda paberi peal. Lapsed tegid valge kriidiga rattale märke, siis jälgiti roboti liikumist paberil jäljest jäljeni ehk ratas tegi ühe ringi. Kahe jälje vahelist pikkust mõõtes saidki lapsed teada ringjoone pikkuse. Teine asi oli ringi pindala: kuidas ringjoone pikkuse abil saaks kätte ringjoone raadiuse, millega arvutada ringi pindala. Pärast arvutasid nad roboti ratta raadiuse ja vaatasid, kas ratta ja ringi pindalad läksid kokku.

Kõik see võttis aega, aga see oli kõige käepärasem lahendus, sest meil olid koolis robotikomplektid, oli tumedat paberit ja valget kriiti.

Nende robotite abil oleks saanud lahendada ka tekstülesandeid kiirusest ja ajast. Näiteks kui kaks robotit hakkavad vastastikku liikuma, ühel on suured rattad, teisel väikesed rattad, kui kiiresti nad jõuavad teineteiseni ja kumb sõidab sama aja jooksul pikema maa. Sellist ülesannet saaks ka füüsikas kasutada.

Hindeid ma selles tunnis ei pannud, andsin suulist tagasisidet. Kõik rühmad said tunni lõpuks ülesandega hakkama.

Lõiming oli tehnoloogiaõpetuse, tööõpetuse, füüsikaga.

Tunnis tehnilise poole pealt tõrkeid ei olnud, pigem tekitas lastele raskusi matemaatika: kui tuli mõelda, kuidas hakata ringjoone pikkust mõõtma. Kuidas selle ülesande juures kasutada robotit, selle peale pidid nad ise tulema, ise välja mõtlema.

Minul kui õpetajal polnud tunni ettevalmistuseks vaja muud teha kui välja otsida robotikomplektid, must paber ja kriit. Küll oli tol korral mulle probleem, et lahendamiseks tuli anda sobiv ülesanne, pidin selle välja mõtlema. Nüüd leiab sobivaid ülesandeid kasvõi Facebookist robootikahuviliste postitustest.

Õpetajal, kes plaanib ainetunnis EV3 roboteid kasutada tasuks ka teada, et kui robotid olid valmis, programm peal ja robotid hakkas edasi-tagasi liikuma, siis tahtsid õpilased pigem mängida kui matemaatikat teha. Võib juhtuda, et õpetaja ei suuda tundi enam hallata, kui robotitega tegelemine väga põnevaks läheb, ülesanne võib teisejärguliseks jääda.

Tasuks ka meeles pidada, et robotite ajud tuleb enne laadima panna.

Enne kui kasutada Lego Mindstorms EV3 roboteid tunnis, tasuks õpetajal koolitusel käia või vähemalt lähemalt tutvuda EV3 robotikomplekti põhitõdedega, et mis on mis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *