STEM tüdrukutele

  • https://codelikeagirl.org/ Austraalia organisatsioon Code like a girl (tõlkes: Programmeeri nagu tüdruk) korraldab programmeerimisüritusi tüdrukutele ja neid üritusi viivad läbi samuti tüdrukud. Code Like a Girl on rohujuuretasandi ettevõtmine, mille eesmärk on inspireerida rohkem tüdrukuid ja naisi tegema karjäärivalikuid, mis on seotud programmeerimisega ning kaasa lööma uute tehnoloogiate loomisel ja arendamisel. Läbi selle, et organiseeritakse ja korraldatakse tehnoloogiaalaseid üritusi ja töötubasid, tuuakse kokku kohalikud talendid ja tüdrukud, kellel on erinevad hariduslikud ja karjäärialased taustad ning kes on huvitatud või armastavad programmeerimist või kellel on suur huvi tehnoloogia vastu ning huvi õppida, teha koostööd ja tähistada üksteise edusamme.
  • https://girlswhocode.com/ Girls Who Code (tõlkes: Tüdrukud, kes programmeerivad) sai alguse Ameerika Ühendriikides ning neil oli algusest peale üks missioon: soolise lõhe kõrvaldamine tehnoloogia valdkonnas.
  • https://girlswhocode.com/start-a-club/
  • https://imagirlwhocodes.com/ blogi tüdrukutelt ja noortelt naistelt, kes õpivad programmeerimist.
  • http://www.projectgirlcode.org/ Project Girl Code (tõlkes: Projekt Tüdrukud Programmeerima) on vabatahtlik ühendus, mis tegeleb digitaalse kirjaoskuse õpetamisega ja IT-kursuste pakkumisega neile tüdrukutele ja noortele naistele, kellel on oht sattuda inimkaubandusse, orjapidamisse või sundabiellu. Eesmärgiks on ennetada vaesust ning võidelda ekspluateerimisega läbi selle, et toetatakse (tehnoloogia)hariduse omandamist.
  • https://www.madewithcode.com/ Made with Code (tõlkes: Koodiga tehtud) sai alguse sellest, et üha rohkem aspekte meie eludes on toetatud tehnoloogia poolt, kuid naised ei ole esindatud neis rollides, mis uute tehnoloogiate loomist ja kasutuselevõtmist juhivad. Kui me suudaksime inspireerida tüdrukuid ja näidata, et programmeerimine võib neil aidata täita oma unistusi, võimaldades saada kelleks iganes, siis loodetavasti nad hakkavad samuti panustama sellesse, et naiste hääl oleks tehnoloogia valdkonnas arvestatav.
Elise-Marit Kippar

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *