Õppemängu tegemine loodusõpetuses

TinyTap

Õpilugu „Õppemängu tegemine loodusõpetuses“
4. klass, loodusõpetus
Autor: Tiiu Vendel, Pärnu Mai Kool

Kuidas on seotud TinyTap ja õpilugu „Õppemängu tegemine loodusõpetuses“?

Käisin kursustel, kus oli vaja nutivahendeid kasutada. Ette oli nähtud ka õppemängu tegemine. Mulle väga meeldis ja hakkasin seda koos õpilastega tegema. Tegime mänge loodusõpetuse tunnis. Õpilased olid jagatud rühmadesse. Kaks rühma kasutasid rakendust TinyTap ja kaks Kahooti.

Algus oli lastele raske, neil tuli aru saada, kuidas vormistada teema (näit vulkaanid, looduskatastroofid, maakaardid) TinyTapi abil mänguks nii, et klassikaaslased sellest õpiksid, saaksid uut infot. TinyTapi kasutamine lastele meeldis, mäng jookseb seal slaidiesitlusena.

Missugune on õpiloo käik? Mida tegid õpilased?

Ühes rühmas oli 3-4 õpilast. Ülesanded jagasid nad endi vahel ise, aga kõik pidid tegema mängu jaoks vähemalt ühe slaidi  ja slaidile teksti peale lugema. Sisu oli enne planeeritud. Ülesanded, mida mängus kasutada, arutasid nad koos läbi (valikvastustega küsimus, leia õige vastus jm).

Kui rühm sai oma interaktiivse loo valmis, siis tutvustati seda teistele ja saadi tagasisidet. Üldine arvamus oli, et mänge võiks rohkem olla, kuulamise-vaatamise osa väiksem. Usinasti täiendati oma lugusid.

Kasutasime Samsungi tahvelarvuteid, sest TinyTapi saab teha ainult tahvlis. See võib olla android või iOS. Laua- ja sülearvutis saab tehtut ainult vaadata ja läbi mängida, kuulata.

Mis oli õpilastele kõige raskem?

Teksti pealelugemine oligi kõige raskem, seda ei tahtnud keegi alguses teha. Kõigil oli korraga kole hääl. Teksti kirjutasid nad endale paberile, et rääkides sõnad sassi ei läheks. Tavaliselt võttis meeskonnas aktiivsem ohjad enda kätte ja ütles, kelle kord on lugeda.

Keeruline oli lastel ka otsustada, kuidas materjal slaidide vahel jaotub, kuidas jaotuvad teematutvustused ja mängud.  TinyTapiga tutvumine käis lastel kiiresti, ühe korra näitasin ette ja juba nad toimetasidki.

Kuidas õpetaja õpilugu ette valmistas? Kuidas toimus õpilaste juhendamine?

Valisin TinyTap äpi,  laadisin selle arvutisse (me kasutasime kolme tahvelarvutit) ja et ma töödele ligi pääseksin, tegin kontod, mida õpilased saavad kasutada. Nüüd tean, et õpilased saavad oma töid teha ka õpetaja konto juurde loodud klassi või õpilase kontole.

Kasutasin TinyTapi videojuhendit Koolielu portaalist ja näitasin õpilastele, kust seda leida.

Arutasime koos läbi, kuidas valmistuda tööks, st teha tööplaan, kava. Tegime prooviks esimesed kaks-kolm visandit/slaidi. Soovitasin õpilastel vaadata juba valmis töid.

Kuidas toimus hindamine?

Programmi kasutamise eest said õpilased hinde tööõpetusse (tehnoloogia kasutamine). Teine hinne tuli eesti keelde slaiditeksti eest. Ja kolmas loodusõpetusse – mängu sisu, esitlemise ja lõpptulemuse saavutamise eest. Siit tuleb välja ka ainetevaheline lõiming: ehkki õpimäng oli loodusõpetusest, arendasid õpilased ka eesti keele oskust kõnes ja kirjas ning tehnoloogia kasutamise oskuseid. Nad said proovile panna oma esinemisoskused (teksti esitamine).

Laste arvamusi

  • TinyTap on äpp, kus saad teha väiksematele lastele põnevaid ülesandeid, mängude abil õpetada erinevaid teemasid. Meie tegime ülesandeid loodusõpetuses, kõik tegid 4. klassile, Evelin ja Triin Rikitsa ka 1. klassile.
  • Alguses võid kaaslasele teema lahti seletada, pärast teha TinyTapis  mängu, kus saab küsida, mis talle meelde jäi. Oleme pildistanud, internetist pilte otsinud. Enne kui midagi arvutis teha või peale rääkida, kirjutasime kõik paberile. Otsisime enne ise küsimustele vastused ja pildid juurde ja siis hakkasime tegema.
  • Kõige raskem oli, et vahel programm peatus ja kogu tehtud töö kustus ära. Taastasin oma tööd niimoodi kolm korda järjest.
  • Meeldis kõige rohkem, et oli eraldi nupp, kus vajutad peale ja saad kohe pilte otsida, ei pea midagi alla laadima, programmist väljuma. See tegi asja lihtsamaks.
  • Meeldis mänge teha, pärast, kui hakkad ise neid mängima, on endal ka huvitav.
  • Õppisime, kuidas kasutada palju paremini arvutit ja kuidas mänge ise teha. Saab sugulastele ka näidata. Kui on väiksem õde-vend, saab talle mängu abil erinevaid asju selgitada. Õppisime ka inglise keelt juurde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *