Programmeerimise algus

Code.org

Õpilugu „Programmeerimise algus
3. klass, informaatikatund
Autor: Agnes Kaio, Järva-Jaani Gümnaasium

Millal on hea kasutada programmi Code.org?

Code.org sobib programmeerimise õpetamiseks algtasemel, sobiv just algklassidele. Mina olengi seda algklassidega kasutanud. Mingil määral ka vanemates klassides, kui õpilastel puudub üldse ettekujutus, mis on programmeerimine. Code.org keskkonna kasutamine on nüüd väga lihtne tänu sellele, et see on eestikeelne ja etapiviisiline. Laps õpib justkui Lego klotsidega programmi ehitama, ta saab mingi asja või tegelase liikuma panna. Laps saab ekraanilt lugeda, mida ta valesti tegi, ning uuesti proovida. Seda niikaua, kuni saavutab soovitud probleemilahenduse.

Ja see sobib ka lasteaiale. Kõige lihtsamas variandis programmeerib laps nagu paneks puslet kokku, aga ta peab mõtlema, kuidas tükid ühendada. Ainult õigesti etteantud käskluste korral läheb pilt kokku.

Code.org-is saaks mingeid asjus teha ka gümnaasiumis: joonistada, kujundeid luua. On võimalik ka esimene mängupõhi luua, et õpilane saaks aru, missugused etapid võivad mängus olla.

Õpiloo eesmärk

Õpiloo „Programmeerimise algus“ tulemusena saab laps selgeks programmeerimise algtõed. Ta mõistab, et programm koosneb juppidest ja ta peab jupid omavahel õigesti ühendama, et saada soovitud lõpptulemus. Sarnaseid keskkondi nagu code.org on olemas ka teisi, nad saavad omandatud teadmisi ka mujal kasutada. Pärast code.org-i  on hea edasi minna Scratchiga.

Absoluutselt kõik code.org-i tegevused näitavad lapsele, et arvuti ei ole ainult mängimiseks. Ta teeb ise midagi selleks, et panna tegelane liikuma, ta ei mängi valmis mängu. Lapse mõtlemine ja loogika areneb, ta peab kogu aeg mõne sammu ette mõtlema, oma tegevust planeerima. Programmeerimise õpetamine ei tähenda, et ma õpetan lastest programmeerijad, vaid nad saavad laiapõhjaline pildi, mida üldse on võimalik arvutis teha.

Mida tunnis tehakse

Esimeses tunnis alustavad lapsed nullist, nad ei tea Code.org-ist ega programmeerimisest midagi. Kasutame interneti-põhist programmi, kontosid looma ega sisse logima ei pea. Mina panen oma materjalid ülesse oma järjehoidjasse getwapps.com keskkonnas, lapsed teavad, et seal on kõik olemas. Nii ütlengi neile: „Minge minu getwappsi, võtke lahti programmeerimine, seal on kõik vajalik olemas.“

Alati on paaristund, siis jõuab ühe taseme või mängu läbi teha. Kokku 6×1,5 tundi. Tunnid toimuvad arvutiklassis, individuaalne töö, aga nad käivad hoolega üksteist aitamas ja üksteiselt küsimas.

Alustame tavaliselt kursustega vastavalt vanusele (Code.org-is on kursused vanusele 4 kuni 6, 6 kuni 18, 8 kuni 18 ja 10 kuni 18 eluaastat) ja sealt liigume sujuvalt „Koodi tundi“. Selles saab luua lihtsaid mänge, tegelased on lastele tuttavatest multifilmidest ja see meeldib neile.

Kursustel me kõiki pakutud osi alati ei läbi, kõik oleneb ka lastest, kes parasjagu mul juhendada on. Samas olen püüdnud jälgida, et õpilane läbiks kursuse kõik tasemed ja püüan selgusele jõuda, miks ta mõne taseme vahele jätab. Õpilane saab edasi liikuda küll, aga oluline on, et ta kõik tasemed läbiks.

Tasemete juures on ka õppevideod, aga neid me tunnis ei vaata. Tunnikavad on Code.org-i alles tekkinud, neid ma seni kasutanud ei ole.

Kursuste puhul alustame nii, et mina teen seinatahvlil nendega koos kõik kaasa, hiljem aitan kohapeal, kui keegi hätta jääb. Aeglasemad liiguvadki koos minuga. Aga ainult kuskil viienda-kuuenda tasemeni, siis nad juba saavad asjale pihta ja panevad vuhh! ise edasi. Siis näeb nende rõõmu, et mul on juba uus tase!

Tänu sellele, et Code.org on nüüd eestikeelne, ei pea ma õpilastele spetsiaalseid õppematerjale ette valmistama. Enne seda jah, pidin ikka tõlkima ja palju lastele kõrval seletama. Nüüd saavad lapsed ise juhiseid lugeda nii mitu korda kui vaja. See teeb õpetaja töö palju lihtsamaks.

Ainetevaheline lõiming ja hindamine

Raske on lõimingut välja tuua, võib-olla matemaatikaga, programmeerides peab samme lugema, keerama vasakule, keerama paremale jms.

Algklassides ma arvutiõpetuses ei hinda, panen arvestatud. Ja muidugi suuline tagasiside. Alates 6. klassist, kui mingi töö teeme, siis juba hindan.  Code.org-is ei saagi väga hinnata, kuna õpilane seal ise otseselt midagi välja ei mõtle. Tegelased ja käsklused on ette antud, kuid nad saavad teatud „Koodi tundides“ luua lõpuks oma mängu.

Nõuanded teistele õpetajatele

Kõigepealt peab Code.org-is ise kõik läbi tegema! Kui laps küsib, oskad kohe vastata. Seal on käsklused erinevad, näiteks liigu edasi või liigu samm edasi. Kui pole ise läbi teinud, siis läheb vastuse nuputamisega aega, enne kui aru saad, et tegutseda tuleb mõlemal juhul samamoodi, lihtsalt sõnastus on erinev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *