Muusikapala loomine MakeyMakey´ga

Õpilugu „Muusikapala loomine MakeyMakey´ga
3.4. klass, digitund ja muusika
Maria Malozjomov, Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja

Digitund on Gustav Adolfi Gümnaasiumis algklassides (b ja c klassid) tunniplaanis sees. Kord nädalas on kohustuslik viia läbi üks tund arvutiklassis, kus tegevused peavad olema lõimitud teiste ainetega.

MakeyMakey´t olen kasutanud 3. ja 4. klassis digitunni raames ning digiklubis. Ise jõudsin MakeyMakey´ni, kui osalesin Raspberry Pi koolitusel 2014. aasta kevadel. Seal tutvustati lisaks Raspberry Pi-le veel põgusalt ka MakeyMakey´t ning siis see hakkaski huvi pakkuma.

Uurisin natuke ise MakeyMakey taustainfot. Tutvusin olemasolevate videonäidetega. Katsetasin kodus ise läbi: ehitasin puuviljaklavereid. Aga üldjoontes jätsin otsad lahti, et lapsed saaksid ise avastada ja vajadusel mind õpetada.

Tund kestis 45 minutit.

Tunni eesmärgid:

  • Tutvumine MakeyMakey´ga
  • Vooluringi tekitamine MakeyMakey´ga
  • Elektrit juhtivate esemete teadvustamine
  • Programmeerimise harjutamine
  • Igapäevaesemete muutmine lõbusateks muusikainstrumentideks

Tunni läbiviimiseks vajalikud vahendid: puuviljad, MakeyMakey´d, erinevad elektrit juhtivad esemed, mida leiab klassist. Vahendeid võib ka kodust kaasa võtta.

Tunni käik: õpilased tegutsesid 4-5liikmeliste rühmadena. Nad tutvusid MakeyMakey´ga, vaatasid tutvustavat videot ja tutvusid MakeyMakey ametlikul kodulehel olevate äppidega. Õppisid selgeks MakeyMakey osad (trükkplaat, krokodillijuhtmed, USB-juhe). Väga oluline on rääkida lastega elektriohutusest! Õpilased katsetasid, kuidas MakeyMakey töötab. Kõigepealt tehti inimklavereid. Selleks pandi juhtmeid üksteise külge (käed, nina, kõrvad) ja katsetati erinevaid noote. Oluline on, et õpilased saaksid võimalikult palju ise katsetada ja läbi teha. Läbi katsetamise nad avastavad ise, mis ese/materjal juhib elektrit ja mis mitte. Õpetaja oli suunaja ja vaatleja rollis.

Seejärel ehitasid õpilased enda muusikainstrumendid, kasutades neid elektrit juhtivaid esemeid/materjale, mida soovisid, ja harjutasid nendel erinevaid lugusid. Peamiselt tehti puuviljaklavereid.

Tunni lõpus esitles iga rühm oma muusikapala kaaslastele.

Numbrilist hindamist ei toimunud, oli suuline tagasiside. Lapsed andsid üksteisele ise hinnanguid. Õpetaja lisas veel omalt poolt, mida põnevat ta märkas, ning jagas kiitusi.

Kasutasin MakeyMakey´t digitunni raames, aga lõiming oli loodusainetega, muusikaga, matemaatikaga.

MakeyMakey lõimimine õppetöösse on väga lõbus ning tundi rikastav. Seda on võimalik igas aines kasutada. Õpilastel tuleb lasta oma leiutiste loomisel olla vaba. Õpetaja võiks siinkohal olla tõesti suunaja ja vajadusel ka vajalike materjalidega varustaja (näiteks kui on juhtmeid puudu, varuda puuvilju või komme, värvipliiatseid jne). Õpetajal ei pea olema varasemalt suuri eelteadmisi MakeyMakey kasutamiseks. Kui ise ei oska, siis avastage koos õpilastega!

Videod on pärit GAGi digiklubi blogist. Digiklubi juhib Maria Malozjomov:
https://www.youtube.com/watch?v=syVutjAJ1vM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ow_pSG9Z2zw&feature=youtu.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *