Bee-Bot toetab matemaatika õppimist

Õpilugu „Bee-Bot toetab matemaatika õppimist
1.-2. klass, robootika ja matemaatika
Kairi Mustjatse, Martna Põhikooli matemaatika- ja robootikaõpetaja

Robootikatund on 1. ja 2. kassis tunniplaanis kord nädalas. Need haridusrobotid on meie koolis kasutusel selle õppeaasta (2016/17) algusest, kolm komplekti roboteid. Põhiaine, millega Bee-Bottide kasutamist seome, on matemaatika.

Bee-Bot aitab matemaatikat mõista

Algklasside õpetajad ütlesid, et matemaatika on lastele raske, just abstraktne mõtlemine on nende jaoks raske. Otsustasingi, et lähen Bee-Bottidega appi. Nende robotitega saab arendada laste loogilist ja ruumilist mõtlemist, samas õpetada matemaatikatermineid või -objekte. Näiteks geomeetriliste kujundite tundmaõppimine. Olen näinud, et visuaalne mõtlemine, Bee-Boti liikumise mõttes planeerimine on neile raske, nad ei suuda roboti käike visuaalselt ette kujutada ega ette programmeerida. Nad tõstavad robotit mööda matti – üks samm, siis nupuvajutus; pööre, siis nupuvajutus. Oma peas nad roboti teekonda valmis ei mõtle. Neile tuleb kõike üksikasjalikult selgitada.

Martna Põhikooli esimeses klassis õpib viis õpilast, teises kuus. Nii jagubki paari peale robot ja roboti liikumismatt. Lapsed abistavad teineteist väga kenasti, kui vaja. Juba suudab mõni laps robotile rohkem kui ühe käigu ette mõelda, või näiteks teeb enne joonise, missugune robot-mesilase teekond tuleb. Ja siis hakkab mesilast programmeerima. Ruumiline mõtlemine on arenenud.

Bee-Bot on osa robootikatunnist

Kuna suund on matemaatika toetamisele, siis Bee-Bottidega tegeleme robootikatunni lõpust 15 minutit. Enne seda on 20 minutit LEGO klotside komplekt „Rohkem matemaatikat“ ja sealt töölehed. Kui esimese osaga läheb kauem, siis lapsed on isegi pettunud, et täna mesilastega ei saagi midagi teha.

Bee-Bot sobib igasse ainetundi

Õpetaja jaoks Bee-Bottide kasutamine lihtne, erilist tehnilist ettevalmistust ei ole vaja. Põhiline, et oleks idee, mida sa tunnis teha tahad, mida tahad lastele õpetada, sest õppemati saab ise ka kujundada. Haridusrobot Bee-Bot on kasutatav peaaegu igas ainetunnis. Olen näinud eesti keele tunni materjali, kus õppematt oli koostatud sõnaliikidest (nimisõna, tegusõna, omadussõna jne) nii, et Bee-Bot pidi kokku lause moodustama. See on ainult ideede genereerimise küsimus, et Bee-Botti tunnis kasutada. Ja selge on see, et ei pea kasutama 45 mintuti ühtejärge, see on vaid üks osa tunnist. Olen üldse seda meelt, et ükski elektrooniline asi ei pea tunnis järjest 45 minutit tööd tegema, välja arvatud suuremates klassides, kus juba tõsiselt programmeerimist õpitakse.

Teadsin Bee-Bottidest juba varem, aga ise hoidsin neid esmakordselt käes sellel kevadel, kui aprillis oli Tallinnas Kultuurikatlas HITSA tehnoloogiapäev. Siis katsusin ja proovisin neid esimest korda. Lapselapsed on mul 4- ja 2,5-aastased, neile nii meeldisid. Mõtlesingi, et väikestele need robotid ilmselt sobivad. Kool sai kolm komplekti Bee-Botte ProgeTiigri programmi seadmete soetamise toetuse abil.

Soovitused õpetajale

Mõned praktilised soovitused õpetajale: Bee-Bot pöörab kohapeal, jätke see meelde. Viga tehakse, et vajutatakse pööramise nuppu ja arvatakse, et siis liigub robot kohe vajaliku arvu samme ka. Pööramine tuleb programmeerida eraldi, sammud eraldi. Teine asi – enne tunni algust tuleb kindlasti üle kontrollida, et kõik Bee-Botid oleksid korralikult laetud ja korralikult tööle hakkaksid. Ja õppematte tuleb hoida sirgelt, siledatena. Rullis olnud või volditud matiga ei saa töötada, robot ei lähe seal liikuma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *