Arvutikomplekti osad

Õpilugu „Arvutikomplekti osad” 
3. klass, informaatika
Mari Tõnisson, Tartu Hiie Kooli haridustehnoloog

Mis on LearningApps?

LearningApps on veebipõhine harjutuste ja ülesannete koostamise keskkond, mis võimaldab õppeprotsessi toetuseks luua erinevat tüüpi harjutusi: tähelepanu haaramiseks, eelneva kordamiseks, uue materjali edastamiseks, harjutamiseks, kinnistamiseks ja vajadusel ka hindamiseks. Kõik harjutused annavad lahendajale automaatse tagasiside. Õpetaja saab igat tagasisidet rikastada kommentaaride, suunavate märkuste ja vihjetega.

Kuidas on seotud LearningApps ja õpilugu „Arvutikomplekti osad“?

Seda õpilugu olen mitmel korral kasutatud Tartu Hiie Kooli 3. klasside informaatikatunnis. Tunni eesmärk oli tutvuda LearningAppsi abil arvutikomplekti osadega seotud mõistetega, õppida neid mõisteid ära tundma, kasutama ja õigesti kirjutama.

Missugune on õpiloo käik?

Tund toimus arvutiklassis, kuid on läbi viidav ka mistahes teises WiFiga ruumis. Kogu tunni vältel oli õpilastel võimalik kasutada tahvelarvuteid.

Tunni alguses jagasin õpilastele paari-kolme peale QR-koodidega töölehed. Õpilaste ülesanne oli QR-kood avada ja teha LearningAppsis avanevast kogumikust kuus harjutust. Õpilased olid varasemast QR-koodide ja nende avamisega tuttavad.

Õpilased töötasid tunni vältel viie harjutusega personaalselt ja viimase harjutusega paari- või kolmekaupa. Harjutusi pidi iga õpilane lahendama seni, kuni leidis kõik õiged vastused. Igaüks sai valida endale sobiva tempo. Harjutuste järjekord oli ette antud. Kiirematele andsin lisaülesandeid. Tunni lõpus sai iga õpilane öelda, mis tundus lihtne, mis raske, mida ta tunnis õppis ja mida peaks veel harjutama. Lisasin lingi LearningAppsi harjutuste kogumikule ka e-päevikusse, et huvilised saaksid neid kodus harjutada.

Milliseid harjutusi õppijad lahendasid?

Vastavalt raskusastme tõusule lahendasid õpilased järjekorras järgmised harjutused:

  1. Sea vastavusse pilt arvutikomplekti osast ja sellele vastav sõna (LearningAppsi harjutuse tüüp: Vastavusse seadmine).
  2. Vali pildil arvutikomplekti osa ja vali sellele vastav sõna (Sobitamine pildiga).
  3. Leia sõnasegadikust ette antud sõnad (Sõnasegadik).
  4. Leia sõna algus ja sellele sobiv lõpp (Vastavusse seadmine).
  5. Trüki pildi alla õige sõna (Teksti sisestamine).
  6. Arva ära, missuguse arvutikomplekti osaga on tegemist (Poomine).

Kuidas õpetaja õpilugu ette valmistas? Kuidas toimus õpilaste juhendamine?

Koostasin kuus harjutust LearningAppsi keskkonnas, moodutasin sellest kogumiku (http://LearningApps.org/2054218) ja valmistasin ette ning printisin töölehe, kaks tükki ühel lehel (https://drive.google.com/file/d/0B8zo3iaQPNieQzh5REdkSDV4eUk/view?usp=sharing)

Tunni alguses jagasin õpilastele QR-koodiga töölehed (võiks ka riputada seinale või näidata dataprojektoriga seinale) ja selgitasin, et harjutused tuleb sooritada kindlasti järjekorras ning harjutusi tuleb teha seni, kuni on jõutud õige lahenduseni. Tuletasin õpilastele meelde, et nad pöörduksid vajadusel tagasi tööjuhise juurde (üleval vasakul nurgas tilluke roheline küsimärk), et neil on võimalus vaadata pilte suuremalt (klõpsates pildi peale) ja et nad kasutaksid vajadusel täisekraani vaadet (paremal üleval nurgas väikesed punased nooled).

Seda õpilugu on lihtsam läbi viia, kui õpilastel on tahvelarvutid, aga hädapärast saab hakkama ka nutitelefoniga. Õpilased skännisid töölehelt QR-koodi, millega avasid tahvelarvutites veebipõhises LearningApps keskkonnas harjutuste kogumiku. Viis esimest harjutust oli õpilastele iseseisvaks lahendamiseks, viimane kahe-kolmekesi tegemiseks. Iga õpilane valis harjutuste tegemiseks oma tempo ja võis harjutusi soovi korral mitu korda teha.

Missuguste probleemidega võib õpetaja kokku puutuda, missugused on soovitused teistele õpetajatele?

Suurimaks mureks võib tahvelarvuteid kasutades olla internetikiirus, sest LearningAppsi harjutused on üsna ressursimahukad. Olukorra lahenduseks võiks osad/kõik õpilased tegutseda ka lauaarvutites. Selle tarvis on töölehel ära toodud ka kogumiku URL.

Kindlasti tuleks valmis panna lisaharjutused kiirematele lõpetajatele ja suunata vajadusel väga aeglasi, sest viimane harjutus oleks hea sooritada kahe-kolmekesi grupis.

Kui plaanis on viia läbi tund, kus peamiselt tegutsevad õpilased, siis selle ette valmistamiseks kulub õpetajal tavaliselt üsna kaua aega. LearningApps võimaldab kasutada/kohandada ka teiste õpetajate poolt avaldatud harjutusi. See hoiab kõvasti aega kokku.

Kui seada eesmärgiks jälgida ka kõikide õpilaste edenemist iga harjutuse juures, siis kulub lisaaega veel nii klassile kui õpilastele kontode loomise, harjutuste/kogumike klassi kausta lisamise ja tunnis õpilastel keskkonda sisse logimise peale. Samas on lihtne klassihaldus LearninAppsis väga hea võimalus saada ülevaade õpilaste tegemistest ja on mugav ka kodutööde andmiseks-kontrollimiseks.

Tundi kokku võttes võiks samuti kasutada mõnda LearningAppsi toredatest võimalustest (Hääletamine, Mõistekaart, Veebitahvel, Vestlus, Ühiskirjutamine, Mitmekesi miljonimäng), kuid mina soovitaksin tunni lõpus lasta igal õpilasel midagi öelda.

Missugune on õpiloo „Arvutikomplekti osad“ tulemus?

Tunni tulemusena peaks iga õpilane tundma ja oskama õigesti trükkida arvutikomplekti osade nimetusi. Õpilastelt küsitud suuline tagasiside on olnud väga positiive ja enamik on arvamusel, et nad sooviksid edaspidigi selliselt õppida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *