Muusika ja helid Sonic Pi-ga

Õpilugu „Muusika ja helid Sonic Pi-ga
2.-7. klass, informaatika
Romil Rõbtšenkov, Tallinna Ülikooli tudeng (kasutas Sonic Pi-d pedagoogilise praktika ajal Pelgulinna Gümnaasiumis)progetiiger_logo_horisontaal_est_web

Pelgulinna Gümnaasiumis on kasutusel Raspberry Pi arvutid, Sonic Pi tuleb kaasa Raspberry Pi arvutitega. Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht Birgy Lorenz tutvustas mulle, et nende koolis on Raspberry Pi-d ja ka selline tarkvara nendega kaasas. See oli minu esimene kokkupuude Sonic Pi-ga.

Tundide eesmärk oli programmeerida muusikat

Informaatikatunnid Sonic Pi-ga toimusid üks kord nädalas, kokku 5-6 nädala jooksul. Vastavalt klassile olid ka ülesanded raskuselt natuke erinevad. Tundide eesmärk oli sarnane: muusika programmeerimise tutvustamine, kasutades Sonic Pi programmi. Ka tundide ülesehtitus oli põhimõtteliselt sarnane: alguses (umbes 20-25 minutit) eelmise teema kordamine ja uus demo ning siis nad asusid ise programmeerima ja katsetama, tunni lõpus vaatasin tehtu üle. Sonic Pi tarkvara võib iga arvuti jaoks allalaadida http://sonic-pi.net  Käivitamisel on oluline, et kõrvaklapid/kõlarid oleksid selleks hetkeks arvutiga ühendatud.

Lihtne keskkond

Kuna tegu on väga lihtsa programmeerimiskeskkonnaga/keelega, siis ei tekkinud muret, et tunnis keegi midagi tööle ei saanud. Põhiparandused minu poolt oli kuhugi koma või punkti lisamine ja nooremates klassides ingliskeelsete sõnade (käskude) õigekirja parandamine.

Sissejuhatus teemasse

Näiteks tunni teema oli „Sissejuhatus muusika programmeerimisse Sonic Pi tarkvaraga“.

Tunni alguses toimus Sonic Pi programmeerimise loogika tutvustamine klassis ühiselt muusika loomise teel, kasutades ainult suu kaudu tulevaid helisid (inglise keeles beatbox): “pump”, “püss”, “mets”, “kits”. Sellele järgnes praktikum õpetaja eestvedamisel ja ettenäitamisel: Sonic Pi lihtsamate käskude kasutamine muusika loomisel. Õpilased töötasid kaasa, lõid oma koodi ja katsetasid seda. Kuulamine käis loomulikult kõrvaklappide kaudu. Sellele järgnes muusikapala loomine ja tunnitöö salvestamine.

Mobiilihelina loomine

Järgmine tund oli teemaarendus: „Sonic Pi abil mobiilihelina loomine“.

Tunni alguses jätkus programmeerimine, avati eelmise tunni töö. Uute teemadena tutvustas õpetaja pillide vahetamist (nt use_synth :piano) ,valmislindistatud helide kasutamist (nt play sample :ambi_choir) ja korduseid. Õpilased katsetasid kohe oma varem loodud muusikapalade täiendamist. Seejärel uue pala loomine, kasutades äsja omandatud oskusi. Lõpptulemus on isiklik mobiilihelin. Õpilased saatsid enda või sõbra nutiseadmesse valmis

helina/muusikapala, kasutades selleks e-posti, Facebooki või telefoni ja arvutit omavahel ühendatavat juhet.

NB! Mõlema tunni detailsema kava leiab lisatud failist siit.

Nutiseade muusika programmeerimiseks eriti ei sobi

Kasutasime lauaarvuteid. Nutiseadmetel läheks kirjutamine natuke keeruliseks, kuid see on võimalik, sest kirjutamist ei ole nii palju. Kõige suurem mure on nutiseadme puhul väike ekraan, sest kui klaviatuur võtab ligi poole ekraanist, siis ei näe eriti kirjutatud koodi. Õpetajana proovisin enne tundi näited läbi, mida õpilastega koos katsetada. Õpilastelt Sonic Pi kasutamine eelnevat ettevalmistust ei nõudnud.

Paaristöö ja hindamine

2.-4. klassis tegime paaristööd ja nad said kenasti hakkama. Muidu oli iga õpilase kohta arvuti ja töö individuaalne.

Hindasin kujundavalt ja proovisin individuaalselt/paaris neid hinnata. Selleks tuli kuulata nende loomingut ja teha enda jaoks märkmeid, kuidas nad tunnis pingutavad ja kaasa teevad. Kohustuslikke kodutöid ei andnud. Soovitasin kodus edasi pusida ja mõned täitsa tegid seda.

Näiteks mõned kommentaarid/tähelepanekud, mis ma tunnimelust üles kirjutasin:

  • tunninäite võttis kasutusele, oleks võinud rohkem pingutada
  • Silver, väga kõrgete helidega eksperimenteerisid
  • Karl sai valmis väga pika loo, Kristiina ka
  • Kristiina kasutas tunninäited, jagas oma tööd ka teistega, lasi teistel kuulata

Ainetevaheline lõiming

Ainetevahelisest lõimingust tooksin välja füüsika + bioloogia – sagedused (mida kuuleme ja mida mitte) + hääle moodustumine (kui beatboxi tegime). Lõiming matemaatikaga – juhuarvud ja loogikaavaldised (> < =).

Teadmiseks õpetajale

Mõned tähelepanekud õpetajale, kes plaanib tunnis Sonic Pid kasutada.

Kõrvaklappide jagamine oli keeruline, kui teha tööd paaris ühe arvuti taga. Sonic Pi käivitamisel peavad kõrvaklapid kindlasti juba ühenduses olema. Salvestama peaks alguses töölauale või arvutisse lokaalselt ning siis tõstma võrguserverisse. Sonic Pi ei olnud tol hetkel (umbes aasta tagasi) kuigi töökindel, arvan et nüüdseks asi muutunud. Töökindlus puudutas just selle käivitamist.

Sonic Pi kasutamine õppetöös tõi klassi elevust. Tean vähemalt nelja õpilast, kes lasid tarkvara paigaldada enda koduarvutitele. Eriti pakkus rakendus huvi neile, kes ise mingit pilli mängida oskasid. Kellele pilli mängimine ja laulmine ning muusika ei olnud südamelähedased, siis neid motiveerisin sellega, et DJ peaks ikka oskama muusikat kokku panna. Nooremad küsisid iga tunni alguses, kas nad võivad muusikapala kellegagi kahepeale teha ja said ilusti hakkama. Mida klass edasi, seda vähem õpilased paaristööd teha oskasid ja omavahel viisakalt klaviatuuri ja kõrvaklappe jagasid. Üksikutel õpilastel kadus huvi täitsa ära. Võitsin nad tagasi Sonic Pi Examples osa tutvustades ja andes neile võimaluse sealt võetud näidetega katsetada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *