Tunne kujundeid

Õpilaste vanus: III kooliaste (7 klass)

Õppeaine(d): Tehnoloogiaõpetus, informaatika ja matemaatika

Vajalike materejalide loetelu: LEGO EV3 komplektid paari peale, õpetaja poolt ettevalmistatud joonised (suuremõõtmelised põrandale paigutamiseks), tööjuhendid.

Ajakava:

  • Tehnoloogiaõpetus: paaristund roboti kokkupanekuks.
  • Matemaatika tunnis vastavate kujundite äratundmine – romb, rööpkülik, trapets. Mõõtmine – külgede pikkused ja nurgad. Arvutamine – pikkuste arvutamine, et sisestada need hiljem programmi: pool õppetunnist.
  • Informaatika – programmeerimine, et robot liiguks mööda kujundeid võrdlemisi täpselt: üks ainetund.

Sissejuhatav tegevus:

  • Matemaatika tunnis tutvutakse kolme geomeetrilise kujundiga ja nende omadustega.
  • Informaatika tunnis tutvutakse vastava tarkvaraga.

Tegevus:

  • Tehnoloogia tunnis pannakse kokku robotid.
  • Matemaatika tunnis sooritatakse vastavad mõõtmised ja arvutused, et robotile saaks programmi sisestada õiged arvulised väärtused mootori pöörete põhjal ja nurgad (+/- vastavalt pöörde suunale)
  • Informaatika tunnis koostatakse aga programmid, et robot liiguks mööda matile (paberile) joonestatud kujundit. Olenevalt laste arvust või ajakulust, võib lasta koostada programmi ühe konkreetse kujundi kohta või kõigi kolme kohta.

Kokkuvõttev tegevus: Kogu tegevus dokumenteeritakse: mõõtmistulemused ja arvutused on töölehtedel näha, roboti valmistamise kulgu pildistatakse ja roboti liikumist filmitakse. Koostatakse õpimapp.

Autor: Agnes Kaio, Järva-Jaani Gümnaasium

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *