Päikesesüsteem

Õpilaste vanus: II kooliaste

Õppeaine(d): loodusõpetus, eesti keel, matemaatika, tööõpetus, informaatika

  • Õpilane oskab teha lühikokkuvõtte olulisest;
  • õpilane teab planeetide järjestust Päikesesüsteemis;
  • õpilane teab, et planeetide suurused ja liikumiskiirused on erinevad;
  • õpilane oskab koostada lihtsamat programmi vastava tarkvaraga;
  • õpilane on loov;
  • õpilane oskab teha koostööd;

Vajalike materjalide loetelu: Lego WeDo 2.0 komplektid, vastav tarkvara, tahvlid,

Ajakava: 2 x 45 minutit

Eeldus: Õpilased on eelnevalt tutvunud Lego WeDo 2.0 programmeerimisega ja töö dokumenteerimisega.

Sissejuhatav tegevus: Õpilased jagatakse paaridesse ja igale paarile antakse üks planeet.  Enne tundi otsitakse kodus materjale vastava planeedi kohta. Järgnev toimub koolis.

Tegevus:

  • Iga paar teeb lühikokkuvõtte oma planeedist. Koos leitakse vastused planeetide värvuste ja suuruste kohta, sest selle järgi toimub ka järgnev tegevus.
  • Oletatakse, et igal planeedil on ikkagi mingisugune eluvorm ning õpilaste ülesandeks ongi paarides kokku panna vastava planeedi elanik. Kuna Lego WeDo 2.0 komplekt sisaldab peamiselt siniseid, halle, oranže ja rohelisi klotse, siis peaks ka planeedi elaniku ehitamisel võimaluse piires neid värve silmas pidama, nt Maa elanik oleks rohelistest ja sinistest klotsidest, Neptuuni elanik ainult sinistest klotsidest jne. Samuti võiks ehituses jälgida planeetide suurust, nt Merkuuri elanik võiks olla kõige väiksem, Jupiteri elanik mõõtmetelt aga kõige suurem.
  • Planeedi elanikule programmeeritakse ka liikumine. Liikumiskiiruse määramisel võiks silmas pidada planeetide tiirlemisperioode ümber Päikese.
  • Koostatakse Päikesesüsteemi mudel planeedi elanikest ühes suuremas ruumis, kus on arvestatud planeetide kaugusi teine-teisest. Korraga pannakse planeedi elanikud ka liikuma.

Kogu protsessi käigus on iga paari ülesandeks dokumenteerida Lego WeDo  2.0 programmi siseselt enda poolt tehtud töö, nt pildistada planeedi elaniku ehitamist, filmida tema liikumist Päikesesüsteemis ja lühidalt kirjutada ka kokkuvõte vastavast planeedist.

Kokkuvõttev tegevus: Suulised kokkuvõtted, mis oli huvitav, mis raske jne. Ja loomulikult planeedi elanike lammutamine ning osade sorteerimine vastavalt juhisele.

Autor: Triin Tiisler, Järva-Jaani Gümnaasium

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *