Õpime numbreid

Laste vanus: 3-7

Eesmärgid: kinnistada numbrite tundmist ja järjestamisoskust, arendada jutustamisoskust, tutvuda programmeerimisega, arendada kujutamisoskust.

Vahend: BeeBot mesilane, pliiatsid

Valdkond: Käeline tegevus, keel ja kõne, matemaatika

Tegevus:

  1. Rühma vanemad lapsed joonistavad õpetaja poolt ettevalmistatud mati igasse ruutu pildikese lasteaia igapäeva tegevustest (lasteaeda tulek , käte pesemine, söömine jne). Samal ajal joonistatakse samad pildid ka numbrikaartidele. Igal numbrikaardil on järjekorranumber ja pilt tegevusest (lähtuvalt lasteaia päevakavast).
  2. Nooremad lapsed seavad numbrikaardid õigesse järjekorda üksteise alla. Vajadusel saavad vanemad lapsed neid aidata.
  3. Kui alusmatt ja numbrikaardid on valmis joonistatud, toimub vestlusring, et kõik lapsed saaksid üheselt aru, mis tegevused on joonistatud. Samuti toimub vestluse käigus numbrite kordamine ja nende järjestamine.
  4. Algab mäng BeeBot mesilasega – programmeerimine, õigete tegevuspiltide leidmine õiges järjekorras.

Autor: Sirli Kokla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *