Puud ja lehed

Laste vanus: 6-7

Abimees: BeeBot põrandarobot, Lego LearnToLearn klotside komplektid

Valdkond: Mina ja keskkond; keel ja kõne; matemaatika; kunst

Eesmärk:

  • Laps oskab eristada ja tunneb puid, puukoort, lehti ja vilju
  • Laps oskab loendada ja moodustada hulki
  • Oskab joonistada lasteaia õuealal kasvavaid puid
  • Laps teab , mis on park ja oskab seda ehitada klotsidest.
  • Oskab jutustada enda ehitatud pargist ja puudest
  • Laps oskab ja tahab kasutada tegevustes robotit ja lego klotse

Tegevus: Lapsed istuvad ringis. Ringi keskel suletud karbid puukoortega. Õpetaja poolt on valmistatud õpimatt, kus on joonistatud erinevad puud ja nende viljad ning lehed. Õpetajal on pildimaterjal nii puudest kui lehtedest. Ühes kotis on ka käbid, tammetõrud, kastanid jne.

Õpetaja palub nimetada puid, mida lapsed teavad. Õpetaja näitab pilte puudest ja palub nimetada. Pildid pannakse ringi sisse. Seejärel võtab õpetaja pildid lehtedest ja palub need ära tunda. Sobiv leht asetatakse vastava puu juurde. Siis antakse kotike mööda ringi käima. Seal on tammetõrud, kastanid, õunakesed, männi- ja kuusekäbid. Lapsed võtavad kõik ühe vilja ja panevad vastava pildi juurde. Viimaks loetakse kokku ja tehakse arvutusülesandeid ning arutatakse mitu hulka tekkis.

Järgnevalt pannakse vahendid ringist ära ja avatakse karbid ja uuritakse puukoort.

Siis asetatakse matt ja võetakse BeeBot ja kinnistatakse läbi liikumise õpitut. Matile on joonistatud puud, lehed, viljad ning tühjadele ruutudele asetatakse tükike puukoorest. Laps peab leidma ühele puule kuuluva ja samas kirjeldama teekonda ja nimetama mida näeb matil.

Järgmisena joonistavad lapsed laua taga pildi lasteaia õueala puudest.

Peale seda saavad klotside komplektid ja ehitavad pargi. Jutustatavad, milline on nende ehitatud park ja mis puud seal kasvavad.

Autor: Marika Jurin, Tallinna Sikupilli Lasteaed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *