Animatsiooni loomine

Õpilaste vanus: IV (-V) klass

Õppeaine(d): eesti keel, kunst, tehnoloogiaõpetus, informaatika

Vajalike materjalide loetelu:
K. Lepp jt “Eesti keele õpik 4. klassile” II osa, lk 26-27; Lego WeDo 2.0 õppekomplekt; MS Paint vm lihtsam graafikaprogramm (vajadusel üks lihtne filmitöötlusprogramm), kaamera

Ajakava: (~9-10 õppetundi)

 • 2 eesti keele tundi – teksti lugemine, analüüs ja stsenaariumide koostamine
 • 1 kunsti tund – animatsiooni tausta kujundamine
 • 2 tehnoloogiatundi robotite ehitamiseks
 • 1 informaatikatund programmide koostamiseks
 • 2 õppetundi filmimiseks ja töötlemiseks
 • 1-2 tundi (olenevalt õpilaste arvust) esitlusteks ja eneseanalüüsiks

Sissejuhatav tegevus: G. Rodari raamatu “Telefonilood” õpikukatkendi “Õppekaramell” lugemine ja analüüs (teemaks on Planeedi Bih elanike ulmelised võimalused teadmiste omandamiseks).

Tegevus:

Õpilased loovad paaristööna animatsiooni teemal “Kuidas planeedil Bih …. (midagi tehakse)”:

 • teema valimine;
 • stsenaariumi kirjutamine;
 • animatsiooni tausta kujundamine (planeedi BIH maastik) arvutisjoonistusena (või soovi korral guašitööna);
 • vajaliku butafooria ehitamine tavalistest Lego klotsidest;
 • planeedi elanike ehitamine Lego WeDo klotsidest ja programmide loomine nende liikumiseks;
 • filmimine koos hääle lindistamisega;
 • filmifaili üleslaadimine ja vajadusel sobiva filmitöötlusprogrammi kasutamine;
 • animatsiooni esitlemine.

Kokkuvõttev tegevus: Õpilase eneseanalüüs, soovi korral hindamine

Hindamisvõimalused:

 • Stsenaariumi koostamine, suuline väljendusoskus animatsioonide esitlemisel – eesti keel
 • Digitaalse tehnoloogia kasutamine loovtegevuses – kunst, informaatika
 • Lego tegelaste ehitamine – tehnoloogiaõpetus, informaatika

Autor: Kersti Varik, Paide Gümnaasium

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *