Kiirus ja teepikkus

Õpilaste vanus: II kooliaste, 5.klass

Õppeaine: Matemaatika (5. klass). Kiirus, teepikkus ja aeg. Kiiruse valemi rakendamine.

Vajalikud materjalid: LegoWedo 2.0 komplekt ja tahvelarvuti, mõõdulint (teepikkuse mõõtmiseks), stopper (aja arvutamiseks).

Ajakava: Orienteeruvalt 3 tundi (ühel tunnil valmistatakse mudel ja teisel tunnil katsetatakse, kuidas mudel töötab, kolmandal tunnil antakse tagasiside püstitatud probleemile)

Sissejuhatav tegevus:

  • Tutvumine kiiruse mõistega ja kiiruse arvutamise valemiga. Matemaatikas valemite teisendamise oskus.
  • Püstitatud probleem, kas mudelil rataste vahetamine (ülekande muutmine) jne, muudab kiirust ja kuidas? Miks?

Tegevus:

  • LegoWedo 2.0 komplektiga konstrueeritakse masin (Milo).
  • Programmeerides pannakse masin liikuma (esialgu sirge trajektooriga).
  • Õpilased mõõdavad masina poolt läbitud teepikkust ja läbimiseks kulunud aega. Arvutavad kiiruse.
  • Edasi tuleb muuta masinal rataste suurust ja õpilased mõõdavad masina poolt läbitud teepikkust ja läbimiseks kulunud aega. Arvutavad kiiruse. Teevad järelduse.
  • Nüüd tuleb muuta masinal ülekannet ja õpilased mõõdavad masina poolt läbitud teepikkust ja läbimiseks kulunud aega. Arvutavad kiiruse. Teevad järelduse.
  • Õpilased filmivad masina liikumist, jäädvustavad oma tegevuse.
  • Koostavad õpetaja poolt antud töölehe, kuhu märgivad saadud tulemuse ja tehtud järeldused.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *