Taccle 3 smallTaccle3 is een Europees Erasmus+ project dat leraren van basisscholen en iedereen die bezig is met het leren programmeren aan kinderen van 4 tot 14 jaar, ondersteunt.

Heel wat Europese landen introduceren informatica in het curriculum. In sommige landen is dit al een verplicht onderdeel, in andere landen is men ermee bezig. Er zullen natuurlijk onderling wel wat verschillen zijn, maar haast overal omvat dit programmeren, bedienen van de technologie en logisch denken. Daarom zijn we hiermee van start gegaan. Maar ook als programmeren niet verplicht opgenomen is in het curriculum, maar je er toch al iets wil mee doen in je klas, is Taccle3 een goede start!

Het Taccle3 project wil vooral leraren basisonderwijs ondersteunen zodat ze vertrouwen opbouwen om om te gaan met informatica. Zo geloven we bevoorbeeld dat leraren in het basisonderwijs nu al heel wat activiteiten doen die de nieuwe vaardigheden ontwikkelen, zonder het daarom te weten. We willen voortbouwen op de kennis en vaardigheden die leraren al hebben, en hen laten zien hoe ze hiermee ook aan de slag kunnen gaan om hun leerlingen te leren programmeren. We geloven dat dit kan door verder te bouwen op bestaande kennis en vaardigheden – minder ontmoedigend (en, denken we, verstandig!)

Doelen:

-Om andere leraren te ondersteunen met kennis en materialen die ze nodig hebben om programmeren aan te leren op een vlotte manier, ongeacht of ze ermee vertrouwd zijn of niet.

-Om een webstek te ontwikkelen die gemakkelijk te volgen is met innovatieve ideeën en middelen om leraren te helpen bij het leren programmeren. Je vindt er ook een overzicht van de huidige academische onderzoeken en een overzicht van beschikbare bronnen om te leren programmeren.

-Om nationale en internationale cursussen en andere professionele ontwikkelingsactiviteiten te voorzien, zodat leraren vertrouwd geraken met leren programmeren en zich hierin kunnen bekwamen.