CS – Beth yw MEWNBWN ac ALLBWN?

Trosolwg:

Mae’r weithgaredd yma yn cyflwyno’r cysyniad o ‘Technoleg Reoli’ drwy edrych ar esiamplau cyffredin o beiriannau a sut y gellir eu rheoli. Ar y level yma, anwybyddwn yr elfen o ‘brosesu’ sy’n digwydd rhwng ‘mewnbwn’ ac ‘allbwn’ gan ganolbwyntio ar adnabod MEWNBWN ac ALLBWN yn unig. Edrychwn ar ‘brosesu’ a ‘dolenni’ (loops) mewn gweithgareddau dilynol.

Nodau:

 • i ddeall y cysyniad o reoli yng nghyd-destun peiriannau pob dydd
 • i ddisgrifio esiamplau cyffredin o dechnoleg reoli gan esbonio’n syml sut mae’r rhain yn gweithio
 • i ddefnyddio geirfa sylfaenol megis MEWNBWN ac ALLBWN yn gywir

Gweithgaredd:

Dangoswch luniau neu fideos o dechnoleg reoli ar waith yn byd o’n cwmpas. Dwi’n dueddol o ddefnyddio setiau o gardiau wedi’u lameneiddio neu gyflwyniad PowerPoint e.e.

 • peiriant golchi
 • goleuadau traffig
 • oergell/rhewgell
 • cyfrifiadur
 • lifft
 • car
 • teclyn troi sianeli teledydd
 • tegell trydanol
 • microdon
 • peiriant losin neu ddiodydd ysgafn

 

Gofynnwch iddynt enwi’r gwrthrychau ar y cardiau. Trafodwch SUT rydym yn eu rheoli e.e. gwasgu botwm, troi swits, tynnu lifer ayyb.

Bydd angen setiau o gardiau eraill gyda lluniau o’r rheolwyr MEWNBWN arnynt h.y. y botwm, swits neu’r lifer sy’n ‘dweud’ wrth y beiriant am weithio. Gofynnwch iddynt (mewn grwpiau) i gyfateb y gwrthrych gyda’r rheolwyr mewnbwn cywir.

Esboniwch bod y gwrthrychau yma yn dibynnu ar berson i ‘ddweud’ wrthynt beth i’w wneud. Trafodwch beth yw ‘gwaith’ y gwrthrychau e.e. tostwr = tostio bara. Sawl ‘swydd’ sydd gan bob un?

 Y pethau pwysicaf i’w pwysleisio yw:

 • Bod angen dweud wrth beiriant i ‘wneud ei waith’ – hwn yw’r MEWNBWN
 • Pan mae’r peiriant wedi gwneud ei waith – gawn ALLBWN
  (os yw’r disgyblion eisoes wedi dysgu am drydan, gallwch drafod bod angen cyflenwad pŵer ar y peiriant cyn iddo weithio. Gallwch drafod y mathau o gyflenwadau pŵer megis plwg a soced/batri).LGwashingmachine

Dangoswch degell a thostwr yn ‘gweithio’ yn y dosbarth.

Trafodwch sut ydym yn rheoli yr ystent y mae’r bara yn cael ei dostio (rhaid gochel rhag ddeffro’r larymau tân!)

Tynnwch eu sylw at y golau coch wrth i’r tegell ferwi a’r hyn sy’n digwydd i’r swits pan mae’r dŵr wedi berwi.

Mewn parau, gofynnwch iddynt gynhyrchu set o gardiau gweledol sy’n rhoi cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio peiriant neu declyn e.e. er mwyn gwneud tost, paned o de ayyb.

 

Gweithgareddau estynedig

 1. Crewch arddangosfa yn y dosbarth gan ddefnyddio MEWNBWN ac ALLBWN yn deitlau.Knobs-for-climate-control
 2. Crewch gylched syml gan ddefnyddio bwlb, swits a batri. Gofynnwch iddynt greu darlun/deiagram o’r cylched gan labelu’r MEWNBWN a’r ALLBWN yn gywir ar y deiagram.

Mae’r weithgaredd Synwyryddion yn addas ar gyfer gweithgaredd ddilynol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *