Ysgrifennu Rhaglenni – Sylfaenol (6 oed+)

Does dim byd bygythiol am Lightbot!

Does dim byd bygythiol am Lightbot!

Trosolwg

Rhaglen sy’n datblygu sgiliau codio yn raddol yw Lightbot Jr. Mae’r weithgaredd hon yn canolbwyntio ar Lefel 1 Lightbot Jr (Sylfaeni). Dim ond 2 orchymyn sydd angen eu meistroli sef “Ymlaen” a “Goleua” (neu “Goleuo” – gan ddibynnu ar y ffurf sydd orau gennych). Mae’r cyfarwyddiadau ar-sgrîn yn eglur iawn. Does dim rhaid darllen y cyfarwyddiadau Saesneg chwaith; mae’r ‘help llaw’ yn arwain y defnyddiwr trwy’r cyflwyniad. Dydy’r cyfarwyddiadau ddim yn egluro pob dim, ceir digon i gyflwyno’r gêm ac i esbonio cyfarwyddiadau newydd wrth iddynt symud ymlaen, ond mae’n gadael cyfleoedd digonol i’r dysgwyr i weithio’n annibynnol, i ddatrys problemau ac i ymchilio i eithriadau yn y gorchmynion hefyd.

Adnoddau

  • Bwrdd gwyn rhyngweithiol
  • www.lightbot.com
  • iPad 1:2 disgybl (os oes digon ar gael!)
    recite-s07sq3

Nod(au)

  • I ddechrau deall pwysigrwydd cyfarwyddiadau cywir wrth codio.
  • I ddechrau deall y manteision o wirio algorithmau cyn cwblhau rhaglen gyfrifiadurol.

 

Y Weithgaredd

Gan ddefnyddio bwrdd gwyn rhyngweithiol, cyflwynwch y gêm neu’r cam cyntaf gyda’r dosbarth cyfan. Tynnwch sylw’r plant at y cyfarwyddiadau ar-sgrîn – naill y cyfarwyddiadau ysgrifennedig (Saesneg), yr ‘help llaw’ (gweledol) neu’r ddau! Cyflwynir trydydd gorchymyn sef ‘Chwith’ ar gam 4. Os ydych yn teimlo bod gorchymyn arall yn ormod iddynt, canolbwyntiwch ar gamau 1-3 yn unig.

Siwrnai eu bod new wedi cael digon (ond nid gormod!) o arweiniad, gadewch iddynt fynd ati i weithio mewn parau. Tra bod un o bob pâr yn ysgrifennu’r rhaglen, gofynnwch i’r llall i gadw cofnod o’r nifer o droeon mae’n cymryd i’w b/phartner i gwblhau’r rhaglen yn gywir. Esboniwch iddynt i beidio a chyfri’r troeon y maent yn profi’r rhaglen sydd ar ei hanner, dim ond y troeon maent yn profi’r rhaglen orffenedig.

(Yn ddelfrydol, bydd y mwyafrif yn cwblhau’r rhaglen gyfan yn gywir y tro cyntaf am eu bod wedi profi’r cyfarwyddiadau wrth fynd yn eu blaen).

 

I gloi

Gofynnwch iddynt am grynhoi yr hyn maent wedi eu dysgu. Dyma restr o gwestiynau (ac atebion posib!) gellir eu defnyddio i’ch helpu:

Pam ei fod yn syniad da i brofi’r rhaglen ar ôl ychwanegu gorchymyn newydd? Fel ein bod yn gallu ei gywiro os yw’n anghywir.
Pam ei fod yn anoddach i gywiro gwallau ar ôl cwblhau’r rhaglen i gyd? Am fod rhaid dileu pob gorchymyn sy’n dilyn yr un wallus er mwyn cywiro’r rhaglen.
Beth oedd yn anodd? I gofio taw cyfri’r nifer o gamau ac nid y nifer o sgwariau neu flociau sy’n bwysig. Mae rhaid rhoi’r gorchymyn “goleuo’ er mwyn goleuo sgwâr neu floc, dydy’r sgwâr neu’r bloc ddim yn goleuo’n awtomatig pan mae Lightbot yn camu arno.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *