Ohjelmointia NXT-roboteilla: TriBot II

Edellisissä Tribot-robotin ohjelmointitehtävissä robotti saatiin liikkumaan. Seuraavaksi otetaan mukaan sensorien ohjelmointi, sillä sitä kautta saadaan ohjelmoinnista mukaan valinta-rakenne eli ehdot robotin toiminnalle.

Tehtävä 1: Sensorien ohjelmointi

Ohjelmoi robotti:

  • kulkemaan labyrintin halki
  • kulkemaan eteenpäin, kunnes se törmää palloon
  • kulkemaan eteenpäin, kunnes se törmää palloon. Tämän jälkeen robotti kaappaa pallon mukaansa ja peruuttaa taaksepäin.

Ja vielä viimeisenä:

  • Tee sama kuin edellä, mutta robotti ottaa pallon vasta sen sen jälkeen kun se on kuullut äänimerkin.

Tehtävä 2: Varioi

Tribot-robotissa on 4 erilaista sensoria, jotka huomasitkin jo robottia tutkaillessa. Sensorit eli ikään kuin robotin aistit ovat tässä mallissa kosketus-, valo-, ääni- ja ultraäänisensorit, joita ohjelmoidaan seuraavaksi. Ohjelmointitehtävät voivat olla olla esimerkiksi seuraavanlaisia. Ohjelmoi robotti:

  • liikkumaan mustalla viivalla rajatun alueen sisäpuolella niin kauan kunnes se kuulee äänimerkin.
  • lähtemään liikkeelle äänimerkin kuultua ja etsimään pallo mustalla viivalla rajatun alueen sisäpuolelta.
  • liikkumaan tilassa siten, että se tunnistaa esteen ennen siihen törmäämistä ja vaihtaa kulkusuuntaa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *