CYFLWYNIAD I MAKEY MAKEY – RHEOLWR I GEMAU

image2Trosolwg: Mae MakeyMkaey yn gadael i chi troi unrhwybeth sydd yn cynhyrchu tipyn bach o trydan (ffrwyth,ffoil, pobl) mewn i rheolwr i cyfrifiadur . mae na canoedd o bethau fe allwch gwneud gyda MakeyMakey ond y lle gorau i dechrau yw gyda rhywbethj hwyl a syml. Yn y wers yma mae’r dosbarth yn gwneud gem sydd wedi ei rheoli gan amrywiad o gwrthrychau.

 

 

 

Oedran: 7-14

Lefel: symud ymlaen e

Sgiliau’r ganrif 2ain:meddwl yn creadigol, cymysgu technoleg llythrenedd.

Tips: Fydd angen i chi ymarfer hyn eich hyn cyn dechrau defnyddio fe gyda’r dosbarth. Gwirwch fod eich ‘allweddu’ i gyd rydych wedi dewis (clai, dwr, ffrwyth,ffoil) yn gweihio cyn dechrau’r tasg. Mae hi’n tasg cinastethig iawn ond fydd y rhai sydd heb datblygu sgiliau modur angen cymorth efo’r cysylltiadau.

Deunyddiau:

  • Offer ffrwyth, banana, selery, moron, ffa gwyrdd, wynwn y gwanwyn, neu unryw ffrwyth sy’n hir ac yn gadarn yn gweithio yn dda iawn. Fydd angen clai, clipiau papur, ffoil a potiau o dwr.
  • Makey Makey cits – mor gymaint sydd genech chi mae un rhwng 3 yn gweithio yn dda hefyd.
  • Mor gymaint o cyfrifiaduron sydd ar gael neu defeis sydd efo plwg ‘USB’ a MakeyMakey.

 

Nod: I cyflwyno’r syniad does dim rhaid i cyfrifiaduron fod o fewn 50cm o desg.
Mae’r syniad yw i defnyddio MakeyMakey mewn i rhelowr syml am gem cyfrifiadur.

Offer:
http://www.onebuttongames.com/
ac
http://www.play-pacman-online.com/

Neu unrhyw gem ar y we arall sydd yn cael ei rheoli gan yr allweddu ar y cyfrifiadur ar llygoden ar botwm ‘space’. (cofiwch i gwyrio fod mynediad ir gem gyda’ch chi yn yr ysgol)image7

Gweithgaredd:

Gofynwch ir dosbarth i dylunio a creu gem trwy defnyddio un botwm e.e ‘one button Bob a defnyddiwch MakeyMakey ar eitemau rydych wedi gosod (ffrwydd, ffoil ayyb). Fe ddyle nhw llunio ar papur yn gyntaf ac dangos yn glir sut i cysylltu’r MakeyMakey.

Nesaf gofynwch iddyn nhw rheoli’r gem trwy defnyddio ‘fist pumps’ a pump uchel (yn dibynnu ar y grwp efallai hoffech chi gadael y rhan yma mas.)

Yn olaf gofynwch iddyn nhw dylunio rheolwr ei hun trwy defnyddio’r adnoddau ar gael am gem nwy cymhleth sydd yn defnyddio 4 botwm e.e Pacman, eto fe ddyle nhw dylunio hyn ar babur yn gyntaf (fe allwch ofyn iddyn nhw creu cylchedd.)

 

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *