Robotiau – Trafodwch cwestiynnau

Beth yw’r manteision o creu robot sydd yn gallu cerdded a symud o gwmpas y byd fel person a creaduriaid riaid sydd efo coesau arall?

 

Gwnewch rhestr o sefyllfoedd ble fydd robot yn cael ei defnyddio yn well na cerbydau ar olwynion.

 

Yn ffilms, ac ar y teledu a llyfrau, mae robotiau yn aml wedi cael ei potreiadu fel y gelynion i ni fel pobl. Pan yr wyt ti’n meddwl fod awdurod ffuglen gwyddonol yn creu robotiau yn ofnus? Pa nodweddion sy’n gwneud i robots yn ofnus i pobl?

Fe all robotiau o rhai bitw bach ar ein ddear ni i rhai sy’n cael ei blastio ir gofod- yn cael ei defnyddio gan milwyr, yr heddlu, ac ein cyflogwyr i monitro ein pob symudiad.

Mewn cymdeithas sy’n gwerthfawrogi cyfrinachedd, fydd efallai angen rhoi cap ar faint o robotiau gwyliadwriaeth. Cymerwch y dyfeis o technoleg gwyliadwriaeth sydd yn barod ar gael yn eich cymuned neu’r ysgol. Beth yw’r rheolau rydych chi’n meddwl a ddyle cael ei gosod fel defnyddiad derbynol or technoleg yma?

Mae technoleg meddygol sydd yn gwella neu’n ymestyn y ansawdd o bywyd dynol yn dod yn fwy ar gael yn gyflymach na ei angen i defnyddio yn moesegol. Amser hir cyn y gall y defnydd cael ei cadarnhau’n gyfreithlon. Trafodwch rhai or problemau economig a cymdeithasol gall y genhedlaeth nesaf gwynebu wrth ir technoleg yma dod yn fwy parod. Ystyriwch atebion posib i pob problem. Darnau corff artifisial sydd yn gallu cael ei cysylltu’n sydd ir system nerfol felly gall yr ymenydd gorchymyn nhw i cerdded, gafael menw, chwifio helo neu hyd yn oed ysgrifennu nofel.  

Cyn bo hir fe allen ni hyd yn oed danfon gorchmynion i robotiau yn telepathig. Fydd y cam nesaf fod yn ymenydd robot sy’n gallu meddwl, dysgu, ac gwneud penderfyniad heb rheolaeth person? Ydy hyn yn synaid da? Pa herion technolegol sy’n sefyll yn y ffordd o hyn yn digwydd? Pan mae gymaint o bobl yn meddwl fydd hyn byth yn digwydd?  

 

Mae hi’n amlwg pam nae hi’n well i defnyddio robot yn lle person dynol i wneud rhai swyddogaethau – fel cael gwared o bomb,neu ymladd mewn rhyfel. Ar y llaw arall, a fyddech chi eisiau gweld robot yn chwarae am eich hoff tim rygbi? Robot fel athrawes yn eich dosbarth? Meddyg sydd yn robot? Rhiant sydd yn robot? Ffrind gorau sydd yn robot?

pa rhinweddau sydd gan pobl dynol rwyt ti’n meddwl sydd byth yn gallu cael ei cymryd drostodd gan robotiau? A pham?

 

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *