CA2 Adeiladu pyramid

Nid gymaint o gem mae nhyn ond ffordd da o cyflwyno cynllunio a datrys problemmau i plant hyn sy’n gwych am gweithgaredd tu fas ond hefyd yn gallu cael ei wneud mewn dosbarth os oes digon o le.

Fe ddyle plant gweithio mewn grwpiau o 6 ond mae 5 neu 7 yn gweithio hefyd.

Paratowch am bob plentyn cwpan plastig, dau gwellten yfed, darn o llynyn hyd 60 cm, pelen gwaln cotwm, band elastig mawr. Ychwanegwch dyn lego i bob tim os hoffwch. (os opes mwy neu llai o 6 plentyn, gwnewch yn siwr mae dim ond 6 cwpan rhwngddyn nhw.)

Mae’r tasg yw i creu pyramid allan or cwpannau heb cyffwrth a nhw.

Dyma enghraifft o plant 10 oed yn gwneud hyn

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *