CS/CA2 Databas Dynol

Mae hun yn gem dda iawn i wneud mas tu fas os oes digon o lle gyda chi, neu fe allwch ei wneud yn y dosbarth.

Heb siarad, gofynwch ir plant (unrhyw nifer) i trefnu ei hun mewn llinell mewn trefn

·         Taldra

·         Llythyren cyntaf ei enw

·         Penblwydd

·         Pwy sy’n byw y mwyaf bell i ffwrdd ayyb

 

Fe allwch gwneud hyn yn haws i blant ifainc trwy gadael i nhw siarad neu i wneud yn fwy anodd cael nhw i ateb gyda nail ai ‘ie’ neu ‘na’ neu rhoi cerdiau ‘ie’/’na’ i dal i fyny.

Fe allwch chi wneud hyn yn fwy anodd eto-ac mwy o hwyl- trwy llunio dau llinell parallel ar y iard chwarae tua 30cm i ffwrdd o’r gilydd a dwedwch iddyn nhw mae angen dechrau sefyll rhwng y llinellau tan eich bod chi yn rhoi cyfarwyddiadau wedyn gallen nhw ddim symud tu fas y llinell pan mae nhw yn trefnu ei hun. Mae planc hefyd yn gweithio yn dda.

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *