CA2 Cerdiau chwarae dynol

Mae’r gem diwifr yn helpu plant dysgu sut mae cyfrifiaduron didoli a dilynianu eitemau.

Fydd angen un cerdyn mawr chwarae am pob plenty. Os oes gen ti llai na 52 o blant, cymerwch allan y cerdiau gyda lluniau arnyn nhw,  cymerwch allan un siwt  neu cymryd allan digon o cerdiau sydd ei angen ond cadewch y cerdiau yn ei dilyniannau. E.e peidiwch a ‘torri’ neu ‘rhedge’.

Gwnewch tyllai ar y top ac edau trwy tua 50 cm o elastig trwy’r tyllai ac clymwch not. Rhowch un cerdyn chwarae dros pen pob plenty felly mae’r cerdyn yn gwynebu tu fas ac gall y gweddill ei weld ond nid y plenty sydd yn ei gwysgo. (rydyn yn ymwybodol o iechyd a gofal dyna pam rydyn yn defnyddio elastig.) Y peth pwysig yw fod y plant ddim yn gwybod pa cerdyn mae nhw’n gwisgo a dydy nhw ddim yn gallu gofyn neu dweud wrth y person arall beth yw ei cerdyn nhw.

Mae rhai athrawon wedi gwneud y tasg yma trwy cael y plant i dal y cerdyn uwch ei ben yn lle gallen nhw dal gweld y cerdyn (fel yn y llun) ond pan wnaethon ni trio hyn, roedd llawer o plant wedi twyllo- doedden nhw ddim yn gallu gwrthsefyll cael pip!

Gofynwch ir plant i didoli’r cerdiau yn ei siwts yn ei trefn lleiaf ir mwyaf. Gwnewch eich rheolau eich hun sydd yn addas i oedran a gallu’r plant. E.e am plant CA2 dywedwch iddyn nhw does dim siarad neu cyffwrth yn ystod y tasg! Am plant llai fe gallwch gadael iddyn nhw gofyn cwestiynnau ond ir ateb i fod yn ‘ie’ neu ‘na’ neu gallwch chi gadael iddyn nhw cyffwrth.

Siaradwch ir plant ar y diwedd am sut yr oedden nhw yn cyfarthrebu. Pa gwybodaeth redden nhw angen? A oedden nhw wedi creu cod neu dibynnu ar pwyntio? Ydy pwyntio yn cod? Esboniwch beth wnaethon nhw yn tebyg i sut mae database yn gweithio yn ei trefn a dilynianu eitemau.

 

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *