Ciwblets


Yn syml iawn y darn o cit gorau rydyn ni byth wedi defnyddio er mwyn cyflwyno plant ir diwylliant creu, rheoli technoleg, robotiau, codio atr gweddill. Mae ciwblets yn ddrud ofnadwy ond yn mynd gyda plant or meithrin hyd at blwyddyn 6 gan gfod plant yn darganfod fe allen nhw gwneud mwy a mwy gyda nhw.

Mae Ciwblets yn ffordd cyfeillgar i cyflwyno robotiau ac i datblygu sgiliau meddwl yn cyfrifiadurol (sgiliau rhaglennu) mae pob ciwb bach robot yn rhaglen bitw. Pan mae’r magnetau yn snapio at ei gilydd gyda un neu mwy nag un ciwb mae nhw’n creu robot sydd yn gallu gwneud tasgau mwy cymleth. Meddyliwch am tasg syml yn troi i tasg fwy anodd ond yn y achos yma, peiriant robot.

Beth fydd y plant yn dysgu

Trwy defnyddio ciwblets fydd y plant yn dysgu fod robotiau, trwy diifiniad yn defies mecanyddol arbennig yn gallu synnwyr, meddwl ac ymddwyn.

 

Mae ciwblets yn dod mewn tri fath synnwyr, meddwl ac ymddwyn. mewn geiriau arall mae nhw’n yr union yr un blociau adeiladu sydd a robot.

Mae pob ciwb yn gwneud rhybeth syml.

 

  • Mae ciwbiau du yn gallu synhwyro golau a gwres
  • Ciwbiau lliwgar yn pefformio meddwl
  • Ciwbiau clir yw’r gweithredoedd
  • Ciwbiau glas tywyll yw’r pwer bateri
  • Ciwbiau glas golau yw am y app am ddim Bluetooth

 

Rhowch y ciwbiau gyda’i gilydd mewn ffordd gwahanol i pefformio tasgau robotiau. Ac yn dibynnu ar pa ciwbs rydych yn defnyddio (eich rhaglen chi) mae nhw nawr yn rhaglen cymleth fel yr un yma.:

Du synhwyr golau- viwb+ ciwb clir gyda olwyniau + ciwb bateri = car robotiau syml.

 

Mae ciwblets yn perffaith i pobl sy’n dechrau i meddwl yn cyfrifiadurol. Mae pob ciwblets cael ei nddefmnyddio gyda unrhyw oedran i hyfforddu ein ymenydd gyda sut mae cyfrifiafduron yn meddwl.

 

Pob tro mae plentyn yn rhoi ciwblets at ei gilydd, mae nhw’n creu rhaglen newydd sbon, yn ffodus i ddechrau mae ciwblets yn dod gyda cerdiau sy’n esbonio pob bloc a llyfr efo cyniadau a heriau.

Mae ciwblets yn datblygu meddwl dylunio, cymhlethdod, systymau meddwl, dyfalbarhad , dysgu sy’n seiliedig ar brosiectiau, a ble sy’n bosib cydweithrediadau.

Fydd ffans LEGO yn dwli ar addasyddion brics ciwbletssydd yn gadael i chi cysylltu LEGO ac cystrawennau sy’n seiliedig ar brics.


Mae ciwblest hefyd newydd cyflwyno sytem opereiddio newydd 4.0. rydych yn gallu uwchraddio y o/s o setiau henach trwy prynnui’r blociau Bluetooth i cysylltu ar we trwy’r cyfrifiadur.

Mae gennym ni’r ciwblet 12 set sydd gyda 12 bloc robot a addasyddion brics. Mae hi’n ar weth am $329.95 ar y we fan ModRobotics (wow!)  Mae set o 20 ar amazon am $499.95. Mae cit mwy fforddiadwy or cil-bitw am $159.95. Mae ciwbs unigol ar gael i prynnu or yr ydych eisiau ychwanegu i cit sydd gennych yn barod.

 

Ydy hi’n werth ei brynnu? Fyddwn ni yn dweud ie, yn ynwedig pan rydyn yn edrych ar rhai or sbwriel mae rhai ysgolion yn prynnu. Fydd ysgolion yn hapus i gwario hyn- a llawer mwy- ar cynllun darllen neu maths. Nawr fod cymhwysedd digidol yn gwers sylfaenol fel llythrennedd neu rifedd, rydyn ym meddwl fod y buddsoddiad yn cyfiawnhau. Cofiwch, nid yn unig y blociau rydych yn prynnu ond yr holl deunyddiau a adnoddau am ddim. Gwyliwch y cynllun gwers ar ciwblet a rap Bluetooth ar llwtfan Android.

Gwyliwch y fideo i weld robotiau y gallwch chi adeiladu trwy defnyddio ciwblet:

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *