CS Beth yw robot?

Does na dim un dyffiniad am robot. Mae’r gwers yma yn helpu’r dysgwr  darganfod beth yw robotiau a pa fath o bethau gallen nhw wneud.nomad-point-turn

Nod

Disgrifiwch beth yw robot ac adnabod engrifftiau o robotiau yn ei bywydau (tu fewn a tu allan or ysgol)

Esboniwch y prosesau sydd yn debyg gan y robotiau I gyd. (synhwyrau>meddwl>gweithredoedd)

Siaradwch y rhesymau cafodd robotiau ei creu ac esboniwch rhai or pethau y gallen nhw eoi wneud.

 

1.      Edrychwch ar lliniau o wahanol robotiau i dangos amrywiaeth. Ychwanegwch cwpl o liniau o peirianau sydd yn debyg i robot ond ddim yn robot. Gofynwch ir dysgwyr i penderfynnu pa rhai yw’r robotiau a pa rhai sydd ddim. Fe all hyn gael ei wneud mewn grwpiau bach gan defnyddio cerdiau fflach sydd wedi ei lamineiddio. (fe allwch lawrlwytho fan hyn) neu fel dosbarth cyfan yn sgwrsio gan defnyddio’r bwrdd gwn rhyngweithiol.

2.     Siaradwch pam cafodd robotiau ei creu a pam mae nhw’n cael ei defnyddio yn lle pobol- e.e mae nhw’n defnyddiol iawn os mae tasg angen cywirdeb cywir, mae nhw’n cyflyma, fe allwen nhw weithio mewn awyrgylch peryglus ac dydyn nhw ddim yn diflasu gyda tasgau sy’n ailadrodd ayyb

3.     Dangoswch fideo o robot yn cael ei defnyddio mewn lleoliad diwydiannol (e.e https://www.youtube.com/watch?v=sjAZGUcjrP8)

4.       Siaradwch am y ffaith fod rhan fwyaf o robotoiau ddim yn edrych fel person ond dyma sut mae nhw’n cael ei potrei mewn ffilms. A pam ydyn nhw’n cael siwt gymaint o ‘wasg drwg’? mae robotiau fel arfel yn cael ei potrei yn ffilmiau fel y dihyryn yn bygwth y byd dynol ac fel arfer yn cael ei cysylltu gyda deallusrwydd artiffisial ( yn gallu dysgu a meddwl am ei hun) mae’r mwyafryf o robotiau byth yn dysgu sut i wneud unrhywbeth mwy nab eth mae nhw wedi cael ei creu i wneud e.e ffitio darn am car.

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *