Defnyddio Dash a Dot

 

go-app-1024x683Dash a Dot yw ein hoff robotiau byth i defnyddio mewn ysgolion gynradd . Mae nhw’n ddrud on yn weth yr arian a rydyn ni pob amser yn prynnu nhw ar Ebay am hanner y prys yn y siops sydd yn newydd sbon. Yr un fwyaf rhat oedd £80 ar drutaf oedd £120. Mae angen monitro Ebay yn gyson ac fod yn barod ir un cywir dod i fyny ar prys gorau. Os yr ydych yn fodlon cael un ail llaw edrychwch ar eBay a gwmpas mis chwefror – mae nah llwyth o robotiau mae pobl wedi rhoi’r gorau i o amser nadolig. Ar gael!

 

Cafodd Dash & Dot ei creu am plant 5-12 oed ond rydyn ym meddwl mae’r oedran yn well i blant 4-9. Mae nhw’n cysylltu’n di-wifr i ap sydd yn cael ei lawr lwytho i defies symudol. Mae’r ap wedyn yn helpu i chi rhaglennu’r robotiau i perfformio swyddogaethau gwahanol. Fe allen nhw gwneud llawer o pethau doniol a hwyl. Mae ganddyn nhw synhwyrydd, botomau , goleiadau ar gwahanol rhannau’r robotiau sydd yn fflachio lliwiau gwahanol,siaradwr swn, accelerometers (sydd yn adnabod pan mae nhw’n bwrw mewn i pethau) gyroscopes (i troi o gwmpas). Fe allwch hefyd ychwanegi ategolion i galluogi nhw i wneud mwy o bethau. E.e fe allwch defnyddio cysylltwr Lego sydd yn clipio ar y robot sydd yn gadael i chi adeiladu gyda Lego ar y robot. Fe allwch chi hefyd ffitio ‘aradr eira’ ir blaen o Dash felly gallen nhw fuches defaid/ pentyrru lan eira gwlan cotwm/ cnocio lawr twr carfwrdd/rhedeg ar ol Beebot a gwneud llawer mwy. Mae’r braich ychwanegol syn golygu gall Dash taflu peli at y targed ac mae’r seiloffon yn gadael iddo chwarae ton ar y ap seiloffon.

 

 

 

Mae Dash a Dot yn codi pwer trwy defynddio USB arferol ac mae nhw’n dal ei pwer am llawer o oriau chwarae hyd yn oed pan mae nhw mewn cynnig di baid.

 

Mae na cwpl o gwahanol aps ar gael sy’n gweithio gyda Dash & Dot.

 

Mynd – yr ap i dechrau yn helpu i chi darganfod beth gallen nhw gwneud. Yn yr ap yma fe allwch chwarae o gwmpas gyda’r robotiau, dysgu ei synau a’I nodweddion a dysgu gwahanol ffordd hwyl  i chwarae gyda nhw. Mae’r ap yma yn gweithio fel ‘joystick’ sydd weithiau yn rhi galed i plant bach defnyddio oni bai mae nhw’n gyfarwydd gyda defnyddio ceir symudol neu gemau tebyg.

Llwybr yn dechrau gyda codio am dechreuwyr (5-7 oed). Ar y ap fe allwch tyny llun o llwybr felly gallen nhw symud o gwmpas. Fe allwch mesur y ystafell to cynllunio llwybr yn y rhan chwarae am ddim mewn byd gwahanol i datgoli effeithiau arbennig. Mae na fferm, trac rasio ac llefydd hwyl arall i ymweld. Yn yr ap yma mae nhw hefyd yn dysgu dilyniannu.

Bloci yw’r ap mwyaf uwch ac yn helpu plant dysgu sut i codio gan defnyddio gorchmynion bloc rydych yn llusgo ac gollwng mewn i cyfres sydd yn dweud ir robot beth i wneud.- egwyddorion tebyg i Scratch ond gyda llai o ymarferoldeb ac yn ffordd pontio mewn i Scratch. Fe allwch ychwanegi swn, golau,symudiadau o gwahanol cyflymder a hyd, ac mwy. Mae’r ap yma yn defnyddiol iawn o rhan hirhoedledd- fydd y plant yn mynd ymhellach i arbrofi am flynyddoedd ar ol iddyn nhw diflasu gyda apiau gwahanol.Dash finding Dot in a Maze

Roeddwn ni wedi creu drysfa o fewn Bloci ac wnaeth plant rhaglennu Dash i symud trwyddo i ffindo Dot.Dash and Dot Robots

Dyma fideo o ni yn symud Dash twy’r drysfa. Wnaeth o bron a wneud e!!!

 

Mae’r creuwyr o Dash a Dot Wonder Workshop,yn cynal cylchgrawn. Ewch i cael cip olwg arni!  Fe allwch fefyd ffindo Wonder Workshop ar Facebook, Twitter, a YouTube. Mae ei rhaglen YouTube yn llawer o hwyl!

Dydy ni ddim yn gallu canmol Dash a Dot digon. Dydy’r prys ddim hyd yn oed mor hinllefus pan rydych yn sylweddoli faint o dosbarthiadau sy’n gallu ei defnyddio. Mae nhw hefyd yn hynod o cryf i para plant- mae ganddo ni rheol dydy ni BYTH yn defnyddio robot ar bwrdd- neu hyd yn oed rhoi nhw ar bwrdd rhag ofn mae gan rhywun defeis sydd yn ei rheoli. Wnaeth un grwp o blant 5 oed gwneud hyn ac aeth Dash yn saethu oddi wrth y bwrdd a glandio gyda bang ar y llawr. Death un darn bant ond yn ffodus wnaeth o clipio nol arno yn digon hawdd heb achosi unrhyw niwed. Yn yr un sesiwn wnaeth y plant gwisgo Dash i fyny gyda ser stici ac het dewin (ein thema oedd hud) sydd yn dod bant yn digon hawdd ac golchi’r robot gyda llien gwyb.

Cliw

Dydy ap ddim yn gweithio ar rhai tabledau hen ond does dim rheswm am hyn. E.e mae’r ipads2 yr ysgol ddim yn rhoi cymorth i Dash a Dot ond mae llawer or rhai eraill yn. Mae gan ‘Wonder Workshop‘

Arfer o uwchgraddio meddalwedd yn blynnyddol. Mae hyn yn meddwl mae rhaid cysylltu pwer trwy ‘bluetooth’ i eich defeis (sydd wedyn yn cysylltu ir we) ac yn gwneud hyn yn awtomatig mewn cwpl o cofnodion. Ond mae hi’n werth gwirio hyn pob 5 minid cyn i chi dechrau defnyddio.

Toolkit for teachers

 

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *