CA2: Dolenni a sut mae nhw’n gweithio

Dolen yw dilyniant o cyfarwyddiadau sydd yn cael ei ail adrodd nifer o weithiau tan bod canlyniad penodol wedi ei penderfynnu. Mae’r gwers yma yn cyflwyno sut y gall y syniadau yma cael ei.

Nod

 

  • Esboniwch beth yw dolenni yn codio.
  • Ysgrifennwch rhaglen syml sydd yn ymgorffori dolenni.

Beth yw dolenni?

 

Esboniwch i blant fod un peth mae cyfrifiaduron yn dda am yw i ail adrodd gorchmynion. Yn llawer well na all pobl. Gofynwch i nhw beth fydd yn digwydd os yr ydych yn gwneud yr un gorvhymyn drosodd a throsodd. Effallai miloedd o weithiau am dros llawer o oriau. Fe fyddwch mwy na thebyg yn cael atebion fel“Fyddwch yn difasu”

 

  • “Fe fydd yn cymryd oesoedd”
  • “Fe fyddwch yn flinedig”
  • “Efallai fyddwch yn gwneud camgymeriadau”Pan rydych yn ysgrifennu cod i ddweud wrth cyfrifiaur i wneud rhywbeth llawer o weithau dyma yw dolen.Ewch I https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1  Mae plant yn dwli ar y rhaglen sydd yn seiliedig ar Elsa o Frozen yn sglefrio dros ia a gadael tracs ar y ia. Mae hi’n debyg i rhaglen llusgo a gollwng fel Scratch. Fe ddylwch cwblhau’r tasgau cyntaf i ddechrau (a llunio llinellau a sgwariau) hyd yn oed dydy nhw ddim i wneud gyda dolenni – ond mae hi’n darn rhagofyniad o dealltwriaeth, mae na fideo defnyddiol amdano dolenni sydd yn hawdd i deall, a mwy o tasgau ar rhaglenni dolenau.Fe allwch, wrth gwrs, defnyddio unrhyw rhaglen codio arall sydd yn dangos hyn. E.e or yr ydych yn defnyddio Scratch, dewiswch y bloc ‘symud ymlaen’. Rhedwch y rhaglen i weld beth sy’n digwydd ir ‘sbri’ (y cath bach). Wedyn llusgwch y bloc ‘symud ymalen’ arall o dan o a rhedwch e eto. Gwnewch hyn 4 neu 5 gwaith tan mae gen ti stac o blociau ‘symud ymalen’ yr union yr un fath. Wedyn clir y sgrin, a llusgwch un bloc ‘symud ymlaen’ llusgwch ac ail adrodd y braced o’i gwmpas a dewiswch rhif 5. Rhedwch y rhaglen eto.Fe allwch gwneud yr un peth gyda Scratch Junior,a rydyn ni wedi ysgriennu rhaglen cyfan ar hyn fel rhan or gwersi dysgu sut I defnyddio Scratch Junior.
  • Gofynwch beth ywr manteision o creu dolen yn lle llusgo 5 bloc ‘symud ymlaen’. Ychwanegwch gorchymyn o fewn y braced, fel ‘trowch ir chwith 90 gradd’, rhowch x 4 fel y nifer o weithiau i ail adrodd. Gofynwch ir dosbarth os y gallen nhw gweld yn ei pennau pa siap mae’r sbri yn cerdded mewn. Os mae hyn yn rhi galed iddyn nhw fe allen nhw llunio ar darn o papur. yn rhagfynegi beth all rhaglen ei wneud yn sgil bwysig iawn.
  • Defnyddio Scrath neu Scratch JuniorUsing
  • Codio gyda Elsa and Anna
  • Esboniwch fe all cyfrifiaduron wneud yr un peth drosodd a throsodd – miliynau o weithiau heb difasu neu mynd yn blinedig. Mae nhw hefyd yn gallu gwneud yr union yr un peth yn mwy gyflym.
jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *