Creu drysfa LEGO

Mae na cymaint o camau sy’n cymryd rhan i meddwl fel rhagennydd. I dechrau, nid y iaith (sydd yn cael ei alw yn cystrawen). Mae hi’n well i deall y elfennau cyffredin rhwng ieithoedd sydd yn y blociau adeiladu o unrhyw iath rhaglennu. Mae’r drysfeidd LEGO yma, sydd yn cael ei datrys gyda “codiau” gan defnyddio papur yn lle cyfrifiadur, yn dangos 4 lefel o anhawster ac yn cynnwys amrywiaeth o cysyniadau rhaglennu. Mmae’r lefelau yma yn cael ei disgrifio yn fwy malyldeb isod, dyma cip olwg cyflym:

Lefel 1: Mae’r plenty yn gallu gweld problem penodol a cam wrth cam yn gallu cerdded ei person LEGO allan or drysfa. Fel y gem Robot Turtles, dyma yw’r lefel hawsaf sydd yn dysgu plant sut i meddwl o pwynt cyfeiriad gwahanol o’i un ei hun. Effallai fydd chwith y plenty yn gwahanol i chwith y person LEGO yn y drysfa, fe all plant ifainc dysgu y sgil gwerthfawr yma o newid ffram.

Lefel 2: Yn obeithiol er bod y plant wedi cwblhau lefel 1, fyddwch yn sylweddoli bod eich plentyn y diflasu dweud wrth y cymeriad i symud 7 gwaith un ar ol y lall. Yn lle fydd hi’n well i cael ffordd o dweud 2Gwnewch yr un gorchymun 7 gwaith. Mae’r lefel yma yn cyflwyno’r cysyniad o “dolenni”.

Lefel 3: Effallai fydd plan hyn yn digon hyderus ar y pwynt yma i sylweddoli fod llawer iawn o gwaith ym mynd mewn i datrys drysfeidd gan defnyddio’r ffordd mewn lefel 1 a lefel 2. Gyda’r cyflwyniad o “dolau” a datganiad os” fe all plant herio ei gilydd i ysgrifennu rhanglen byr i datrys drysfa penodol. Fydd agnen ir rhanglennwyr ystyried pob psoibilrywdd fe all y person LEGO dewis gyfres o gamau gweithredu. E.e beth ddyle’r cymeriad gwneud os mae na agoriad ar y chwith. Beth os mae nhw’n dod o hyd i trywydd diffrwyth?

Lefel 4: Pan fydd plant yn gobeithio profi llwyddiant yn lefel 3, fydden nwh’n mwy na thebig darganfod os mae nhw’n trio defnyddio’r cod ar drysfa gwahanol, effallai fydd hi ddim yn gweithio. Mae hi’n bosib fydd y person LEGO yn mynd yn sownd mewn beth sydd yn cael ei alw yn “dolen ddiderfyn”, yn ail adrodd yr un ymddygiad drosodd a trosodd heb dianc. Trwy cyflwyno haprifau fydd plant hyn yn gallu ysgrifennu rhaglen sydd yn gadael ei person LEGO ffindo ei ffordd allan o unrhyw drysfa. Ar diwedd y proses yma fydd y plant mwyaf eiddfed yn sylweddoli fydd hi’n dda os mae ei person LEGO yn cofio ble mae nhw wedi bod yn barod felly gallen nhw mynd dros mwy o gwagle yn systematig yn lle crwydro yn ddifater. Fe all hyn cynhyrchu sgwrs uwch o rhaglennu ar cysyniad o cof a newidynnau sydd wedi’u storio.

Oedran: C/S a CA2

Amser y cymerwyd: 1 awr os yw’n lamineiddio

Anhawster: yn hawdd i paratoi Lefel 3 a 4 fydd y newidiadau dim ond yn addas i plant CA2

Cost: adnoddau sydd yn gallu cael ei printio am ddim, llai na £2 i lamineiddo ( ddim yn cynnwys cost y LEGO neu briciau DUPLO sydd yn dewisol.Coding a LEGO Maze Supplies

Deunyddiau:

 

 

 

Materials:

   • Lamineiddiwr
   • Sisiwrn
   • Gilatin
   • Person LEGO (neu Tegan bach yr un maint)
   • Briciau LEGO neu DUPLO (yn dewisol)
   • Cyfarwyddiadau:
   1. Am y tro yntaf yn unig , fe fydd rhaid i printio a lamineiddio a torri allan y darnau yn y Coding a LEGO Maze free printable.
   2. Nesaf fydd rhaid i chi sefydlu’r drysfa. Fe allwch chi defnyddio pob un or 5 drysfa os yr ydych yn dewis, fe allwch gwneud drysfa eich hun gyda grid gwag sydd ar gael. Ar ol i hi dewis eich drysfa, mae na 3 dewis i sefydlu. Dewis 2: Os yr ydych yn hoffi LEGO fe allwch gorchyddio’r rhannau llwyd or drysfa gyda briciau LEGO. 2.lefel 1:Place LEGO Pieces on LEGO Maze
   3. Dewis 3: Os yr ydych yn hoffi DUPLO, fyddaf yn awgrymu torri allan y darnau gwyn or drysfa, ac y gosod o ar y bwrdd DUPLO a wedyn gorchyddio’r bwrdd gyda briciau DUPLO i creu wal. Fe allwch hefyd gosod y darnau DUPLO ar y drysfa sydd wedi ei lamineiddio yn syth, ond wnes I ffindo ni weithiodd mor dda gan fod rhaid ir waliau fod yn eithaf tale r mwyn ir darnau cysylltu gyda’i gilydd, sydd yn gwneud hi’n anodd i symud.Place DUPLO Pieces on DUPLO MazeLEGO Maze Ready for Coding
   1. Dewis 1: Os does dim LEGO neu DUPLO gen ti neu os wyt ti eisiau safio amser, fe allwch defnyddio’r drysfeidd ar gael fel mae nhw. Gyd sydd angen yw cymeriad i rhoi ar y drysfa sydd gyda balen felly mae nhw’n gwybod pa ffordd mae nhw’n gwynebu.Mae’r cam cyntaf am y plant ifancaf ac i dysgu nhw sut i meddwl or salfe (ffrâm gyfeirio) o’r cymeriad yn y drysfa. I wneud hyn gosodwch y cymeriad ar ddechrau’r drysfa a rhowch eich plenty ar dechru’r drysfa a rhowch cediau gwyrdd mewn 3 pentwyr.  (Ewch ymlaen, trowch ir chiwth.) fydd angen ir plentyn gosod y cyfarwyddiadau mae nhw’n meddwl mae’r cymeriad angen cymryd mewn rhestr hyr. E.e, yn y drysfa LEGO (dim DUPLO) uchod, mae angen i Bob y Builder mynd ymlaen, mynd ymlaen, mynd ymlaen, troi I’r dde, mynd ymlaen ayyb. Fe wnaeth plant 6 oed gos
    od y cerdiau i hyd redden nhw’n meddwl roedd angen ar Emmet i mynd allan or drysfa ar rhestr. Roeddwn I yn bwriadu symud y cymeriad fy hun yn defnyddio’r “cod” redden nhw wedi ysgrifennu, ond roedden nhw eisau symud y cymeriad ar ei ben eu hun. Roedd rhaid i fe dilyn pob gorchymyn un ar y tro a troi’r ceridau drosodd ar ol iddo cwblhau. Roedd hwn wedi gweithio yyn dda. Yr unig achos yw mae angen canolbwyntio pan rydych yn troi or chith ir dde. Pan roedd Bob yn cerdded tuag at nhw, roedd y plant yn rhoi’r cerdyn troi ir dde i lawr pan roedd wir angen y cerdyn troi ir chwith. Pan roedden nhw wedi dod ar draws y cerdyn yna pan roedden nhw yn troi nhw drosodd, roeddwn i wedi cael nhw i gosod y cerdyn yn llaw Bob i dangos y camgymeriad. Roedden nhw wedi deal yn syth.Level 1 of Coding a LEGO Maze
   2. Lefel 2: ar ol I’ch plenty gweithio yn gyfforddus ar lefel 1, fe allwch chi dangos I nhw sut I defnyddio dd ydolen sydd yn dweud “Am ____ cam” I wneud gorchymun yn lle ail adross yr un cerdyn drosodd a trosodd. Am y ergraifft uchod fydd yr ateb yn edrych fel y welwch. Gwelwch fod y gorchymun (neu gorchymion) tu fewn I dolen “am” wedi’u hindentio. Dydy pob iaith codio ddim yn codi hyn ond mae rhai yn, ac mae hi’n gwneud ir codio’n well I ddarllen felly mae hi’n dda I dod yn gyfarwydd gyda. Ar diwedd y dolen “am” fe allwch rhoi cerdyn “gorffen” eto dyw pob iaith rhanglennu ddim ei hangen hyn ond mae llawer yn.Lefel 3: Mae hyn yn bendant i plant CA2 ond yn y pendraw pan mae plant yn gallu meddwl tu fa sir bocs fe allwch chi dysgu nhw am y datganiad “os”. Wnes i dysgu am datganiadau os yn y coleg a rydw yn defnyddio hi mewn bywyd pob dydd nawr. Mae hi’n golygu gall pob penderfyniad cael ei wneud trwy defyddio un o 3 dewis e.eOS mae fy ffrind Kelly yn rhydd, — wedyn fyddaf yn mynd i nol bwyd gyda hi.NEU OS ma fye rhywbeth blasus ar gael yn y ffeutur y coleg —- wedyn byddaf yn bwyta yna yn lle.

    NEU — Byddaf yn aros yn fy ystafell a bwyta grawnfwyd a hufen ia. GORFFEN OS.“Diolch byth wnes i tyfu mas o gwneud hyn ar ol gwario llwyth o oriau mewn lab cyfrifiadur pob wythnos. Pan rydych yn ysgrifennu rhaglen cyfrifiadur rydych yn meddwl am yr holl posibilrwydd a gwerthuso beth ddyle chi wneud mewn pa trefn (a beth sy’n cymryd blaenoriaeth). E.e mae’r cymeriad yn y drysfa ddim ond yn gwynebu cwpl o dewisau. Effallai does dim waliau o blaen neu ir chith ar dde. Mae na llawer o codiau sy’n gallu cael ei ysgrifennu yn seiliedig ar opsiynau cyfyngedig. Fe all y plentyn penderfynnu i ddweud wrth y cymeriad i dilyn y gorchymyn: “os does dim wal o blaen fi, ewch ymlaen, Diwedd”. Fydd y cod yn syn unig yn datrys un or drysfeidd sydd ar gael am drysfeidd sydd angen troi, fe allen nhw defnyddio rhywbeth yn fwy fel y cod isod.

    Mae’r cod yma yn cyfieithu’r cyfarwyddiadau canlynol: “Os gallai troi’r ir chwith, trowch i’r chwith. Fel arall os y gallaf troi ir dde, trowch ir dde. Fel arall os mae’r trowydd yn dod i ben trwoch o gwmpas. Ar ol i mi orffen gwirio’r amodau. Ail adrodd.” Mae’r “ail adrodd” yn dod or dolen “tra” o gwmpas y cod cyfan. Trwy dweud “tra dy ni dal yn y drysfa”(gwahanol codiau) Diwedd” beth mae hyn yn golygu yw ail adrodd y codau gwahanol yma drosodd a trosodd tan eich bod ddim yn drysfa rhagor.. Mae rhaid i fi ddweud hefyd fod un rhan or cod doeddwn i ddim wedi defnyddio oedd “OS ARALL”. Mae hyn yn golygu yn bendant gwnewch hwn os mae’r amod seiliedig yn wir AC os yw OS a “OS ARALL” defnyddiwch hyn os mae pob peth arall yn methu. (fel y cinio grawnfwyd a hufen ia). “DIWEDD” yn golygu dyma’r diwedd or datganiad “os”.

Level 2 of Coding a LEGO MazeLevel 4 of Coding a LEGO Maze

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *