CS: CANFOD GWYBODAETH AM WEITHDREFNAU

Pan rydyn yn defnyddio rhaglennu cyfrifiaduron yn aml iawn mae na rhannau rydyn ni eisiau ail defnyddio neu ail adrodd.

Gallwch enwi rhannau or cyfarwyddiadau- ei enwau yw swyddogaethau a gweithdrefnau. Mae’r gwers yma yn cyflwyno’r gweithdrefnau.

 

 • Adnabod cyfarwyddiadau sydd yn ail adrodd mewn algorithmau syml a gosod gweithdrefnau i fyny.
 • Defnyddio’r gweithdrefnau mewn algorithm newydd.

Cefndir

Fe all algorithmau cael ei torri i lawer mewn i gweithdrefnau a swyddogaethau. Mae hyn yn safio amser trwy defnyddio’r botwm gweithredu pan fydd agnen, yn lle ysgrifennu allan y cyfarwyddiadau i gyd eto.

Mae gan ieithoedd rhaglennu set sydd wedi’u diffinio (enw arall wedi adeiladu mewn) swyddogaethau a gweithdrefnau. Os mae’r rhaglennwr yn gwneud un ei hyn, mae nhw wedi ei wneud yn unigryw neu wedi diffinio.

Swyddogaethau neu gweithdrefnau?

Does dim angen I plant gwybod hyn yn y cyfnod sylfaen ond efallai fydd yn helpu chi fel athrawes,i adnabod y gwahaniaeth syml yw:

Mae weithdrefnau yn perfformio tasgau lle mae dwyddogaethau yn rhoi gwybodaeth.

Dychmygwch eich bod chi’n rhaglennu robot i symud mewn 1m sgwar. Fe allwch ysgrifennu rhaglen sydd yn dweud ir robot i:

 1. Ewch ymlaen 1m.
 2. Trowch 90.

Dyma gweithdrefn. Os yr ydych yn ymarfer y gweithdrefn yma 4 o weithiau, fydd y robot yn symud mewn sgar yn benifyny ble wnaeth o dechrau. Swyddogaeth, yn syml iawn dyma yw rhaglen sydd yn cymryd mynegi mewnbwn fel gweth(oedd), yn defnyddio’r gweth(oedd) o cynhyrchu rhywbeth i rhoi’r canlyniad. E.e pan rydych yn derbyn receipt efallai fydd swm sydd yn cynrychioli’r siopa, wedyn o dan man na llinell arall sydd yn dweud y VAT cyn rhoi chi’r cyfanswm. Fydd swyddogaeth yn y til fydd yn cymryd y cost or siopa fel mewnbwn, lluosi gyda .2 (20%) ac yna adio gyda’i gilydd i rhoi’r cyfanswm y mewnbwn.Fe allwch cael 3 mewnbwn o 3 figyrau a gweithdrefnau sydd yn rhoi’r cyfanswm cyfartaledd.

Os oes gen ti taenlenni wedyn fydd y cyfarwyddiadau ar top pob colofn yn gweithrediad. Os yr ydych yn gyfarwydd ag defnyddio robotiau, wedyn fydd y opsiynau gwreiddiol y robot yn swyddogaeth.

Gweithgaredd

Cymerwch 3 neu fwy digwyddiad gyda tble fydd nifer o gweithgareddau yn cael ei ail adrodd. Rydyn wedi defnyddio gweithgareddau dyddiol yn yr ysgol mae plant yn gyfarwtdd gyda:

 • Egwyl yn y bore
 • Amser cinio
 • Mynd adref ar diwedd y prynhawn
 • Ysgrifennon i lawr ar cerdiau pa trefn mae’r cyfarwyddiadau yn digwydd ir plant a beth wnaeth y plant ar pob achlysur. Felly am egwyl yn y bore fydd:
 • Golchi dwylo
 • Nol llaeth
 • Nol byrbryd or bag
 • Bwytwch y byrbryd a yfwch y llaeth
 • Ewch ir cyntedd
 • Rhowch eich cot a het arno
 • Cerddwch ir iard
 • Amser cinio roedd yn edrych fel hyn:
 • Golchwch eich dwylo Wash your handsPhoto: Public Domain, Newcastle Libraries, https://flic.kr/p/7dA3JP
 • Ewch ir neuadd cinio Go to the dining hall
 • Bwytwch eich cinio Eat your lunch
 • Ewch ir cyntedd Go to the cloakroom
 • Rhowch eich cot a het arno Put your hat and coat on
 • Cerddwch ir iard Walk out into the yard
 • Ac ar diwedd y dydd roedd yn edrych rhybeth fewl hyn:
 • Tacluswch y dosbarth
 • Dweud gweddi
 • Ewch ir cyntedd
 • Gwisgwch eich het a cot
 • Cerddwch ir iard
 • Ewch at y person sydd yn codi chi or ysgol
 • Cerddwch adrefI dechrau cael y plant i rhoi allan cerdiau am pob digwyddiad yn y trefn y bidden nhw yn ei wneud. Roeddwn ni wedi sticio nhw gyda velcrodots wedi bacio ar cerdyn lliwiau gwahanol ar y wal. wedyn gofyn ir plant os y gallen nhw gweld os yw unrhyw cerdiau yr un peth ac os mae nhw yn yr un trefn a pob digwyddiad.
 • Pan mae nhw wedi nodwyd y cerdiau
 • Yn amlwg fydd angen newid y cyfarwyddiadau i mynd gyda eich sefyllfa eich hun.
 • Ewch ir cyntedd
 • Rhowch eich cot a hen arno
 • Cerddwch allan ir iard

Mae rhain yn arddangos yn y trefn yma ym mhob digwyddiad, wedyn sticio set o cerdiau yn y trefn ar darn o cerdyn lliw gan defnyddio velcrodots eto. Mae’r cerdyn nawr yn gweithdrefn.

Os yr ydych yn cymryd y cerdiau cyfridinol oddi wrth pob set ar y wal, dangoswch y gallwch ail gosod nhw gyda cerdiau gweithdrefn sydd yn gallu symud ymlaen mewn pob digwyddiad.

Pan rydyn yn atgyfnerthu cymerwch yr holl cerdiau oddi wrth y wal a gofynwch ir plant i ysgrifennu’r cyfarwyddiadau am digwyddiad newydd e.e egwyl prynhawn neu mynd am dro ir parc gyda’r dosbarth. Fe allen nhw gwneud hyn dwy waith. Un waith yn ysgrefennu allan y HOLL cyfarwyddiadau ar ail waith yn defnyddio’r cerdyn gweithredrefn. Fe allewn nhw amseri ei hun a gweld pa un yw’r gyflymaf?

Yn dibynnu ar oedran y plant, fe allwch cyflwyno geiriau fel ‘trefn’ neu ‘gweithdrefn.’

Siaradwch am digwyddiadau arall pan mae nhw’n gweld cyfarwyddiad sy’n cael ei ail adrodd. E.e llyfrau caneuon ble mae’r citgan wedi ysgrifennu yn llawn ar ol y pennyll cyntaf ond wedi hynny ar ol pob pennyll arall mae’r gair ‘citgan’ Mae na engreifftiau arall lle dydy’r gweithdrefn ddim wedi ei ysgrifennu ond wedi ei cynrychioli gan llun neu swn. Siaradwch beth fydd rhaid gwneud pan mae nhw’n clywed y larwm tan. Mae’r swn y larwm yn dechrau ‘gweithdrefn’ fe allen nhw ysgrifennu lawr. Neu fe allen nhw defnyddio llun o gloch fel ‘cod’ ir gweithdrefn.

Gyda plant hyn, fe allwch defnyddio chwareon fel rwgbi neu pel droed. Beth ywr ‘codau’ gwahanol mae’r canolwr yn defnyddio a pa gweithdrefnau sy’n cael ei dilyn wedyn?

Rydyn hefyd yn gofyn ir plant i ffindo ffrind neu aeolod or teulu sy’n gallu Crosio neu gwau ac i dangos nhw patrwm gwau sy’n defnyddio ‘ail adrodd tan diwedd y rhes.’ Yn well eto os allen nhw gweld darn dillad gyda patrwm sydd yn ail adrodd. (hyn yw gweithdrefn fel dolen- ond mwy am hynny nes ymlaen.)

Picture: (CC BY 2.0) Rob Enslin https://www.flickr.com/photos/doos/5401755487/Yn dibynnu ar oedran y plant, fe allwch siarad am gwahanol rhaglennu ar y we mae nhw wedi ei defnyddio. Fydd mwyafrif ohnonyn nhw yn mynd i tudalen sydd yn gofyn i chi logio mewn neu i creu cyfrif. Beth sy’n digwydd os yr ydych yn clicio ar ‘creu cyfrif’? Yn tebygol fyddwch yn cael eich ofyn i llenwi’r bocsys gyda enw defnyddiwr a cyfrinair. Weithiau fydd yn gofyn am eich enw go iawn a cyfeiriad. Yn aml y ‘glwad’ fel rhan or cyfeiriad a fydd yn golygu dewis y wlad o gwymplen.

Does dim angen ir datblygwr meddalwedd ysgrifennu cod am project newydd pob tro pan mae’n hwn adeiladu rhaglen newydd. Fe fydden nhw’n gallu galw fyny gweithdrefn am ‘creu cyfrif neu logio mewn’ neu am ‘dewis enw defnyddiwr a cyfrinair neu ‘mae angen i’ch cyfrinair cynnwys 8 llythyren yn cynnwys prif lythyren ayyb. A fydd pob rhaglennwr ddim yn dechrau or dechrau a gwneud rhestr hir or holl wledydd i dewis o. Fydd y gweithdrefnau yma i gyd wedi ei adeiladu gan rhywun oedd wedi creu hyn amser maeth yn ol a oedd wedi gwneud y gweithdrefn ar gael i rhaglenwyr arall. Fe allwch dilyn hyn i fynnu trwy ysgrifennu ‘gweithdrefnau’ am y BeeBot. Neu trwy mynd i wers Nic Daniels ar lightbot. Mae wedi defnyddio’r lefelau cyntaf on dos yr ydych yn cyrraidd lefel 4 mae hyn yn cyflwyno gweithdrefnau.

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *