CS Archarwyr Scratch Junior

Defnyddiwch thema archarwyr i dysgu sut i ddefnyddio’r rhaglen Scratch Junior!

 

Nod:

  • Ysgrifennwch rhaglen syml yn Scratch Junior i dweud storiurl
  • Newid y sbri
  • Defnyddio’r swyddogaeth ehangu/lleihau
  • Defnyddio’r swyddogaeth diflanny/dychwelyd
  • Defnyddiwch y swyddogaeth llais a tecs

Yn ddelfrydol ddyle chi wedi gweithio trwy’r gwers Starting Scratch ond mae hi’n bosib i defnyddio’r gwrs yma fel cyflwyniad i dechreuwyr.

Lansio Scratch Junior ac arddangos on IWB. Cliciwch ar y llun or ty a fydd hyn yn cymryd chi ir tudalen blaen.

Esboniwch bod y cath wastad yn arddangos os nad ydych yn dewis rhywbeth arall- dyma beth mae ‘sbri’. Cliciwch ar y symbol + yn y bocs o dan y gath yn y cornel top ar y ochr llaw chwith y tudalen. Fydd hyn yn dangos y holl sbri idewis o. Yn anffodus does dim archarwyr ond mae na draig os yr ydych yn edrych ar gwaelod y tudalen. Cliciwch ar y ddraig a defnyddiwch y pot paent i newid ei liw (mae na ffordd o cael lluniau archarwyr ond mae hwnna’n dod wedyn). Os yr ydych wedyn eisiau cael gwared or cath, cliciwch a dal i lawr tan bod croes coch yn dod i fynny wedyn fe allwch dileu’r gath.

Esboniwch ir dosbarth ei bod nhw’n mynd i gweithio mewn parau o 2 neu 3 (yn dibynnu faint o tabledu sydd genych) a bwriad y her yw i rhoi ei draig (neu pa bynag sbri mae nhw’n dewis) tri archbwer. Yn gyntaf fe ddyle’r sbri gallu hedfan. Anweledigrwydd yw’r ail archbwer- fydd rhaid darganfod sut i wneud y sbri diflannu a dod yn ol. Yn trydydd fe ddyle’r sbri gallu tyfu’n fawr iawn newu lleihau yn bitw bach.

Hedfan:

Arbrofwch trwy llusgo’r arwydd glas ir gwagle o dan y bar offer o dan y llun. Wedyn trio newid y rhif yn y cylch yn y bloc. (os yr ydych yn clicio arni, fydd pad rhifau yn dod i fynnu ar y dde- teipio’r rhif ynddi.) fe all y arwyddau glas arall cael ei llusgo lawr a cysylltu i wneud y sbri symud i fynnu neu neidio. Fe allwch gwneud ir sbri edrych pe bai mae’n hedfan trwy defnyddio’r allweddu glas yma. Fe fydd y rhaglen yn dechrau trwy clicio ar y sbri rydych wedi dewis.

Pan gallwch chi symud y sbri yn gyfforddus fe gallwch chi symud ymlaen i anweledigrwydd.

Anweledigrwydd

Dewiswch y bloc porffer. Fydd hyn yn rhoi gwahanol opsiynau i dewis, gadewch iddyn nhw arbrofi tan mae nhw’n darganfod yr un sydd yn gwneud i nhw diflannu.

Tyfu’n fwy

Mae hyn hefyd yn cael ei wneud gyda’r briciau porffor- mae na 2, un i wneud yn fwy ac un i lleihau.

Efallai fydd y plant mwyaf galluog eisau cario ymlaen a adio’r tecs neu recordio ei hun yn gwneud synau archarwyr! Gadewch i nhw arbrofi gyda’r blociau lliwiau gwahanol i weld os y gallwn nhw gweithio mas sut i defnyddio hyn. (llusgwch y swigen siarad neu defnyddiwch y llun or meicroffon).

I orffen, esboniwch fod hi’n rhaglennu da i dewis ffordd o dechrau rhaglen (defnyddiwch y blociau melyn) ac i stopio (defnyddiwch y blociau coch)

Ar ol i nhw meistroli hyn, fe ddyle nhw gallu ysgrifennu stori syml. Gan dewis y llun ar top y tudalen fe allwch chi newid y cefndir.

Yn ystod gwers i dilyn, fe allen nhw dewis y sbri a mynd at sgrin peintio palet lle gallwn nhw dylunio ei archarwyr ei hun. Neu ffordd arall o wneud hyn yw i cymryd llun oi hun wedi gwisgo fel arhcarwyr a defnyddio’r llun fel y sbri.

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *