cyflwyniad i codio datgysylltiedig: Blynnyddoedd cynnar

Syniadau gwych o MARCWITHERSEY sydd yn dweud:

Yn ystod tymor yr gwanwyn cefais gwahoddiad I gweitio gyda’r staff yn ysgol Heymann, yn Nottinghamshire. Roedden nhw’n paratoi am projectam arbrofion technoleg gwyddoniaeth. Rol fi oedd I rhannu a rhoi cymorth mewn ffordd gall plant blynnyddoedd cynnar ymgysylltu sgiliau codio a rheoli.

Rydw I’n cyhoeddi lle am datgysylltu cyfrifiadurol o fewn y cyriciwlwm gan ei fod yn sicrhau ieithoedd, geirfa, I blant gwneud penderfyniadau annibynol, recordio ac gweld ei gwaith cyfrifiadurol ei hun.

Geirfa.

Fel gyda grammer, ffonics, mathamateg ac ardaloedd pwnciau arall, mae geirfa cyfrifiadurol yn yr un mor bwysig. Dysgu codio yn y cyfnod Sylfaen yn ffordd gwcych o asesu y ffordd mae geirfa newydd yn cael ei defnyddio yn y cyfarthrebu a iaith pan dysgu!

Gosod y cefndir.

Mae dysgu sgil codio yn gweithio yn dda gyda ein topic ‘sut mae…’ ‘Sut mae robotiau yn gweithio?’. Mae’r can yma o gweithredu or gorsaf dysgu yn lle gwych I dechrau meddwl sut mae robotiau yn gweithio a mewn pa ffordd ydyn nhw’n symud.

Dyma dilyniannau o gweithgareddau cysylltiedig o gwersi, sydd wedi symud ymlaen o codio sydd wedi blygio a codio datgysylltiedig.

Symudwch fel peiriant: Gwnewch Algorithmau- datgysylltiedig.
Mae hyn yn gweithio gyda’r grwp neu’r dosbarth I gyd. Dangoswch y symbol codio ac action fe mas fel robot neu bebot dynol.

Pa siapau ydych yn creu? Pa siap fydd yn gwneud sgwar? Pa siap fydd y symbol code yma yn creu?

Gyda plant blynnyddoedd cynnar, mae codiau fi dim ond yn defnyddio camau ymlaen ac troi’ad chwarteri pan rydyn yn datgysylltu. Pan yr ydyn yn cyflwyno’r bebots neu tegan sydd yn cael ei rhaglenni, rydw I wed dysgu yn barod fod llygaid y bebot wastard yn gwynebu’r blaen. Am plant mewn grwpiau hynaf a plant fwy hyderus fe allwch mynd ym mhellach mewn I codio datgysylltiedig gyda camau tuag yn ol.

Mae’r chwarae rol yma yn sicrhau fod plant yn gweld y symbol codio mewn I gweithredu corfforol a cyfarwyddiadau.

Cracio’r cod- datgysylltiedig.

  • Gallwch chi cyfatebu’r symbol cod ir drysfa?

 

Mae plant yn dysgu cyfri’r grid gan defnyddio tegan sydd gyda olwynion ac mae nhw’n ffindo’r symbol codio sydd yn cyfatebol gyda’r cyfarwyddiadau mae nhw wedi cofio yn gweladwy. Mae hyn yn cysylltu’n corfforol yn y iaith ysgrifanedig.

Mae plant yn dysgu cyfri’r grid gan defnyddio tegan sydd gyda olwynion ac mae nhw’n ffindo’r symbol codio sydd yn cyfatebol gyda’r cyfarwyddiadau mae nhw wedi cofio yn gweladwy. Mae hyn yn cysylltu’n corfforol yn y iaith ysgrifanedig.

Pan rwyf yn gweithio gyda blynyddoedd cynnar rydwi I’n torri lawr adrannau’r drysfa, fyddwn yn ysgrifennu cod symbolau a actio mas y cyfarwyddiadau mewn darnau. Rydyn yn ysgrifennu’r rhan cyntaf or drysfa. Rhoi cynig arni. Wedyn dileu o or bwrdd. Wedyn ysgrifennwch y rhan nesaf. Rhoi cynig arni. Wedyn dileu o or bwrdd. Mae hyn yn cyn-dysgu’r gweithred or bottwm ‘dileu’ar y tegan Beebot.

Ble mae’r cod yn dod o?- datgysylltiedig, defnyddiwch tegan gyda olwynion I arbrofi’r cod.

  • A gallwch creu cod dymbol eich hunian am y drysfa?

 

Ar ol darllen a deal y sybolau cod mae hi’n nawr amser ir plant cymryd mewn tro i cyfri’r grids y drysfa a ysgrifennu rhai ei hun.

A allwch chi dylunio map ei hun am car y hugain fach goch? i cyrraidd trwy’r goedwig i ty mam-gu? A allwch ysgrifennu’r symbol cod a rhaglennu’r car?

Yn y engraifft uchod, mae’r plentyn wedi deall y swyddogaeth o ymlaen hyd yn oed mae’r trac yn mynd or chwith ir dde. Mae’r arwyddiadau cynrychioli gwythio’r botwm ymlaen ar tegan rhaglenni.

cydnabod camsyniadau.

Dyma ble rydyn yn defnyddio teganau fel Beebot trwy blygio. Mae hi hefyd ble mae unrhyw camsyniadau yn amlygu. Ond ar ol treilio llawer o amser yn cofio’r symbolau a dysgu cyfarwyddiadau a cyfeiriadedd ar gradd mawr, fydd codio teganau rhaglennu’n dod yn haws.

Mae na dau camsyniad cyffredin rydw i wedi gweld or blaen wrth dysgu datgysylltu yn gyntaf. Y camsyniad cyntaf yw camsyniad o defnyddio’r botwm dileu. Pan rydyn yn gweithio y ein gweithgareddau datgusylltiad yn gorfforol rydyn yn glanhau’r bwrdd cyfan. Pan rydyn yn defnyddio’r Beebot yn gyntaf fe all y plant defnydio byrddau gwyn i recordio ei codiau ac arbrofi mewn darnau yn gyntaf. Mae hyn yn dod ar sgil datgysylliad mewn i’r sgli blygio i cyfrifiaduron. Yr ail camsyniad yw’r defnyddiad cywir o ‘tro’ wedi dilyn gan ‘ymlaen’ mae’r symbol action mas y cod wedi rhoi dechreuad da am cofio’r cyfarwyddiadau ac dychwelyd nol ir Strategaeth ar y grid sy’n helpu datrys y problem.

Ceisio’r sgil tu hwnt i’r Beebot.

Yn ein darpariaeth barhaus gall plant ymarfer y sgil codio ar lefelau gan defnyddio apiau yma. Dyma dilyniant awgrymedig ardraws 4 ap, gan aros o fewn y lefelau cynar o pob ap.

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *