MAKEY MAKEY – GITAR CARDFWRDD

Trosolwg: Mae MakeyMakey yn gadael i chi troi unrhywbeth sydd yn cynhyrchu tipyn bach o trydan (ffrwythau,ffoil tin, pobol) mewn i rheolwr am eich cyfrifiadur. Mae na canoed o bethau fe allwch gwneud gyda MaKeyMaKey. Yn y gwers yma fe allwch creu offeryn cerddorol allan o cardfwrdd a ffoil tin.

oedran  10-14

lefel haen uwch

sgiliau’r ganrif 21ain meddwl yn creadigol, cymysgu technoleg efo iaith

tips fydd angen ymarfer hwn eich hun cyn i chi defynddio gyda’r dosbarth ac mae hi i fyny i chi i penderfynnu os yr ydych eisiau dechrau gyda popeth wedi ei gosod i fyny  neu gadael iddyn nhw adeiladu’r darnau are i ben ei hun. mae hi’n tasg cinesthetig ond am y rhai sydd efo sgiliau modur gwanfydd angen mwy o cymorth gyda’r cysylltiadau.

Deinyddiau

Cardffwrdd, paent, ffoil tin, glud, tap selo, papur lliw, tybiau plastig ayyb.

Cit Makey Makey – mor gymaint ag sydd efo chi, mae un rhwng 3 yn gweithio yn dda.

Mor gymaint o dyfeisiau a cyfrifiaduron efo USB Makey Makeys

 

Nod: I cyflwyno’r syniad does dim rhaid i cyfrifiaduron fod o fewn 50cm o desg. Mae’r syniad yw i defnyddio MakeyMakey mewn i rhelowr syml am gem cyfrifiadur..

Y nod yw i defnyddio MakeyMakey ti creu offeryn cerddorol allan o cardfwrdd i defnyddio gyda rhaglen Syntheseisydd

Offer:

http://makeymakey.com/piano/

neu

https://scratch.mit.edu/projects/2543877/

neu

https://scratch.mit.edu/projects/79762132/

neu unrhyw offeryn rhith sydd yn cael ei rheoli gan y allweddu arwydd, llygoden neu’r bar gofod.

Gweithgaredd:

  1. Dangoswch y fideo or wefan taccle3 or gitar cardfwrdd MaKeyMaKey cardboard guitar
  2. Mewn parau, fe ddyle’r plant dylunio offeryn cerddorol, sydd yn gallu chwarae 6 nodyn. Fe all fod yn piano gitar, saxaffon, drymiau neu rhywbeth arall. Fe ddyle nhw llunio’r dyluniad ar papur ac ysgrifennu cyfarwyddiadau sut i gnweud y offeryn a sut i cysylltu at MaKeyMaKey.
  3. Fe ddyle’r plant swopio’r dyluniadau gyda parau arall i weld os y gallen nhw ei wella. Fe ddyle gwneud nodiadau arnyn ac yna rhoi nhw yn ol. (os yr ydych yn gwneud hyn dros 2 gwers fe allwch cymryd nhw i marcio hefyd.)
  4. Fe ddyle plant creu ei offerynnau, cysylltu nhw at y MaKeyMaKey ac yna chwarae nhw.
  5. Ar diwedd y gwers fe ddyle pob grwp chwarae darn bach are i offeryn (rhwng 6 ac 12 nodyn) ir dosbarth cyfan i clywed.image6

Cymryd hi yn mhellach:

Mae’r tiwtorial yma yn esbonio rhai or defnyddiadau haen uwch i MakeyMakey https://www.youtube.com/watch?v=Cks7jspJQGs

Ac mae’r piano yma hefyd yn defnyddio s w a s d f g https://scratch.mit.edu/projects/16181018/

 

 

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *