CA2 Creu algorithmau am gemau ar y iard chwarae

Mae’r gweithgaredd ym ayn addas ym plant hyn – rydym yn defnyddio gyda plant 9-11 oed.  Printio allan y algorithmau yma  ac menw grwpiau o 3 neu 4, gofynwch ir plant i edrych ar y siartiau llif ac esboniwch iddyn nhw ei fod yn algorithmau am gem syml mae nhw yn gwybod yn barod. Yn amwlg, fydd enwau’r gemau yn perthnasol i pob gwlad neu ardal ond rydyn wedi dewis rhai rydyn yn meddwl sydd yn cael ei chwarae bron pobman- e.e – ‘cuddio a ffindo’.

Does dim enwau ar y algorithmau oherwydd mae angen gofyn ir plant os y gallen nhw gweithio allan pa gem mae o (ac fydd y enwau yn gwahanol i llawer o wledydd!).

Os yr ydych eisiau ymestyn y gweithgaredd yma, yna dangoswch nhw ail set o cerdiau. Mae gan pob un o rhain chwilen arni. A gallen nhw ei darganfod?

Os oes na gem dydyn nhw ddim yn gyfarwydd gyda, ydyn nhw’n gallu dilyn y algorithm a chwarae’r gem?

Yn olaf, gofynwch iddyn nhw i gweithio mewn grwpiau ac ysgrifennu’r algorithm am gem syml mae nhw yn chwarae ar y iard chwarae.

Yn y trafodaeth yma gofynwch sut y fydden fel arfer yn esbonio’r gem i rhywun. Cymharwch hwn gyda algorithm. Beth yw’r gwahaniaethau mwyaf? (fel arfer, fydd cyfarwyddiadau yn dechrau gyda ‘bwriad y gem yw….’ Ac yna fydd rhestr yn dilyn gyda’r rheolau’r gem. Ond gyda algorithmau fydd rhain yn dechrau yn gyntaf gyda’r penderfyniad cyntaf sydd angen gwneud.)

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *