CA2 Didoli rghifau trwy rhwydwaith

Lluniwch rhwydwaith gyda sialc ar y iard chwarae. Trio’r un yma i dechrau.

Cymerwch 6 o blant a sefwch nhw yn y sgwariau ar yr ochr chwith. Rhowch nhw i gyd rhif o 1 i 6mewn trefn cymysg.

Ar gorchymun fydden nhw i gyd yn cerdded ymlaen ir nodwedd newydd yn y rhwydwaith ac aros  i rhywun arall cyrraidd. Mae mae na dau o blant mewn cylch mae nhw’n cymharu cerdiau. Yr un gyda’r rhif lleihau yn mynd ir allanfa ar y chwith ar llall ir un ar y dde. Pan mae nhw’n benny fyny ar y cheweched sgwar ar y dde fe ddyle nhw fod mewn trefn y cerdiau or lleiaf oir mwyaf.

Pan mae’r plant i gyd yn deall y nod ac wedi ei triali, defnyddiwch stop gloc i weld faint o amswer mae hi’n cymryd pob tim i gweithio trwy’r rhwydwaith. Nawr defnyddiwch cerdiau mawr efo rhifau mawr tri digid. i blant hyn, dewiswch rhifau mwy eto sydd yn cymryd amser ir plant cymharu- neu gyda geiriau wedi ei cymharu yn trefn y wyddor. Y syniad yw i weld pa tim sy’n gallu gweithio trwy’r rhwydwaith y gyflymaf. Gyda’r frys mae hi’n bosib fydd y cerdiau yn benny fyny yn y trefnt anghywir, neu fyddun plentyn yn aros are i ben ei hun yng nghanol y rhwydwaith. Yn y ddau achos mae’r ddau tim wedi gwneud camgymeriad, ac mae angen dechrau eto.

Beth sy’n digwydd os mae’r un lleiaf yn mynd ir dde yn lle mynd ir chwith? (fydd y rhifau wedi ei trefnu yn y ffordd gwrthdro). Cwestiwn arall iddyn nhw trio datrys yw “ydy hi’n gweithio os yw’r rhwydwaith y ffordd gwrthdro?” (fydd hi ddim yn gweithio yn bendant, a ddyle’r plant fod yn gallu darganfod enghraifft o mewnbwn sydd yn dod allan y trefn anghywir.)

Fe all y plant trio dylunio rhwydwaith mwy ac llai. E.e rhwydwaith, sy’n trefnu 3 rhif, fe ddyle plant trio creu are i ben ei hun.

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *