CS: Scratch Jr. gwers 2

Adnedwyddiad gloi o gwers 1:

·         Dysgwn ni sut i creu cefndir newydd

·         Dysgwn ni sut i symud y cath

·         Dysgwn ni sut i ychwanegu cefndir a tecs  

·         Dysgwn ni sut i newid y gath

Nod:

·         Dysgu’r gorchymun “dechrau”

·         Dysgu sut i wneud ffrind ir gath

·         Sut i dewis rhwng y ddau

·         Sut i dechrau’r ddau ar yr un pryd

Yn y gwers olaf dysgwn ni sut i symud y cath o gwmpas trwy gwasgu’r botwm gorchymun. Y broblem gyda hwn oedd roeddwn ni dim ond yn gallu dechrau un peth ar y tro y ffordd yma. Yn y gwers yma rydym yn i ychwanegu ffrind ir gath a gael nhw i weithio gyda’ gilydd., rydym angen ffordd newydd i dechrau’r ddau yr un pryd. Y ffordd yma defnyddio’r gorchymun ‘START’. Mae’r gorchymun dechrau yn ffordd o rhoi popeth sydd wedi cael ei defnyddio gyda’r bloc ‘START’ i dechrau’r un pryd. Mae fel y gwahaniaeth rhwng defnyddio pistell dechrau ar ddechrau ras a rhoi pat i pob athletwr are i ysgwyddau i dechrau rhedeg.

Dechreuwch efo cwpl or gorchmynion glas i symud. Does dim ots pa rhai mae nhw,mae sddim ond angen defnyddio cwpl ohonnyn nhw.IMG_0470

Nawr cliciwch y botwm melyn ar y chwith uwchben y llun y cath, fydd hyn yn rhoi mynediad ir gwahanol gorchmynion dechrau.

Llysgwch y banner gwyrdd ir dechrau’r gorchmynion glas. Y banner gwyrdd yw’r un or gorchmynion dechrau sydd yn cynal or banner gwyrdd yn y cornel uchel ar y dde.IMG_0471

Cyffwrth y banner gwyrdd ar top y sgrin ar y dde a fe welwch y gath yn symud!

Ychwanegu ffrind ir gath

Gwasgwch y botwm ‘plus’ o dan y cath ar top ochr chwith y tudalen, dyma yw’r bowtwm i adio cymeriad. Gyda Scratch Jr mae’r cymeriadau yn cael ei arddangos mewn nodweddion gwahanol..

Cliciwch ar un cymeriad i adio (es i gyda octopws oren)IMG_0472

Wedyn cliciwch y tic, fe ddylech nawr gallu fynd yn ol ir cefndir, gyda cymeriad ychwanegol.IMG_0474

Fe all y cymeriad cael ei symud o gwmpas fel y cath, mae hi hefyd yn gallu cael gorchmynion wedi ei ychwanegu fel y cath. Does gan y cymeriad newydd unrhyw gorchmynion eto felly gadewch i ni adio’r un rhai yr rhoddwyd ni ir gath. Fe allwch gweld pa cymeriad rydych wedi dewis or llun yn gwaelod ochr chwith ble mae’r bocs wedi ei goleuo.IMG_0475

Pan rydyn yn gwasgu’r botwm y banner, mae’r cath yn symud ond dydy’r dyn newydd ddim. Dyma oherwydd dydy ni ddim wedi rhoi botwm dechreued iddo! Felly, dewiswch y botwm melyn eto a rhowch y banner gwyrdd iddo ar dechrau’r gorchmynion.IMG_0479

Nawr pan rydyn yn gwasgu’r banner gwyrdd mae’r ddau yn symud!

Cael gwared o cymeriad

I cael gwared o cymeriad, daliwch eich bys i lawr ar y cymeriad rydych eisiau cael gwared o yn y canol. Pan mae’r cymeriad yn dechrau crynu bydd ‘X’ coch yn arddangos ar top ochr chwith y cymeriad. Cliciwch fe a fydd y cymeriad yn diflannu. Ond ni allwch cael gwared or cath! delete

 

Dewiswch rhwng y ddau

I chwarae efo’r cath eto, rydyn angen gwasgu’r botwm ar y cath et oar y ochr chwith. A wedyn os yr ydyn ni eisiau chwarae gyda’r pysgodyn jeli rydyn yn gwasgu’r botwm ar y ochr chwith eto. IMG_0478

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *