Lawr lawr (dolennau a gweithredau)

Gem hwyl i canu sy’n helpu plant dysgu am dolenni, gweithredau a newidynnau.

Mae’r plant yn gwneud cylch. Mae’r athrawon yn dangos ac yn gwneud y can a clapio dwylo i cadw rhythm.  Ar y rhan ‘Hey Sam’, mae’r athrawes yn pwyntio ac yn newid y enw (Hey Jane/Tom/Marie ayyb). Mae’n ymateb gyda ‘Hey beth?’, Mae hyn yn cael ei ail adrodd dwy waith. Mae’r athrawes wedyn yn dweud ‘dangos i ni sut ti’n mynd lawr!’ mae’r person sydd wedi cael ei enwi yn dweud ‘na1’ mae’r athrawes yn ail adrodd ‘dangos i ni sut i mynd lawr’. Y tro yma mae’r person sydd wedi cael ei enwi yn dweud ‘iawn!’ ac fydd yn dawnsio lawr ar y llawr gan perfformio symydiad (chwifio, wiglo ayyb)  

Fydd yr athrawes yn copio’r symudiadau wrth cyfri’r can mewn or dechrau. Ar ol dangos mae’r plant i gyd yn ymuno mewn yn canu gyda’r athrawes a copio’r symydiadau. Pan gallen nhw ei wneud, gadewch ir plentyn pwy oedd enw wedi cael ei alw yn gyntaf dewis y person nesaf.

 

Dyma yw’r can

L-A-W-R

A dyma’r ffordd i mynd lawr

L-A-W-R

A dyma’r ffordd i mynd lawr

Hey Sam

Hey beth?

Hey Sam

Hey beth?

Dangoswch i ni sut ti’n mynd lawr

Na!

Dngoswch i ni sut ti’n mynd lawr

Iawn

A dyma’r ffordd i mynd lawr

L-A-W-R

A dyma’r ffordd i mynd lawr

D-O-W-N

Ryndyn yn defnyddio hyn fel gen hwyl pan rydyn yn siarad am dolennau, gwithrediau a newidynnau. Os yr ydych yn ysgrifennu’r can i lawr gofynwch ir plant i adnabod rhaina trafod nhw. i nweud hi’n fwy galed, ar ol yr plant chwarae’r gen tua 10 waith gofynwch iddyn nhw os gallen nhw adnabod y dolen, darganfod y gweithred ar newidynnau heb ysgrifennu nhw i lawr

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *