Llunio gwrthrychau digidol yn canfas rhithwir

Mae’r gwers yma wedi ei cyfieithu can ein partneriaid Salamanca, fe allwch darganfod deinyddiau yn sbaeneg yma ar  syniadau  |  recursos en Español

1.Trosolwg:

Mae’r gwers yma yncael ei  darparu i helpu deall rhai or cysyniadau syml o rhaglennu, elfenau gweladwy ac i helpu datblygu meddwl yn gofodol ac geometrig.

Disgrifiad syml:

Mae’r gwers yma yn perthyn i deall y cysyniad i rhaglennu gyda elfenau gweladwy, fe all plant deall sut i creu canfas, llenwi mewn cefndir gyda lliw spesiffig ac rhoi rhai or ffigyrau geometrig ynddi, trwy ymarferion bach sy’n cyflwyno’r dysgwyr i rhaglennu sylfaenol yn gweladwy gan defnyddio cystrawen syml gwahanol ac swyddogaeth rheoli rhaglen.

Awgrymiad oedran:

10-14 oed

Lefel:

Symud ymlaen/haen uwch

Sgiliau y canrif cyntaf ar hugain:

  • Meddwl yn mathamategol Meddwl yn cyfrifiadurol
  • Meddwl yn gofodol

2. Nod y gwers

Bwriad y gwers yma yw i datblygu sgiliau pobl ifainc sy’n perthyn i meddwl yn mathamategol, cyfrifiadurol ac yn gofodol. Ynddi mae’r pobl ifainc yn gweithio gyda’r cynrychiolaeth gweladwy o ffigyrau geometrig trwy rhaglennu nhw.  fe all hyn helpu dysgwyr datblygu meddwl yn gofodol, deall sut mae gwrthrychau yn gallu cael ei dangos mewn canfas (dimensiwn) a sut y gallen nhw cael ei symud or tu fewn. Ar ben hynny y lleoliad i gwrthrychau digidol, mae’r gweithgaredd yn gallu cael ei defnyddio i dysgu plant am cyfansoddiad lliw, arbrofiad lliw, defnyddio lliw yn gywir, ayyb, trwy ategu agweddau syml gyda gweithgareddau ychwanegol a defnyddio lliw llenwi a chyfansoddiad.

.

3.Offer

P5.js (Processing in Javascript). Mae amgylchedd we ar gael http://p5ide.herokuapp.com/

 

Y cyfeiriad cyfan am P5.js https://p5js.org/reference/

 

Offer sy’n helpu disgyblion dewis lliw ar gael o http://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp

4.Gweithgaredd ymarferol

Mae’r gweithgaredd ymarferol wedi ei rhannu i mwy nag un tasg, or syml I fwy cymhleth. Dyma’r tasgau wedi ei gosod isod.

1.  Creu canfas, a’i lliwio

Yn gyntaf, ac ar ol esbonio’r dau swyddogaeth gorfodol i prosesi (gosod fyny (), a llunio()),fydd y dysgwr yn gallu creu canfas fel y canlynol:

Ffigwr 1: creu canfas anweledig (mae’r canfas wedi ei creu ond ddim wedi ei lliwio)

Ar ol hynny, fydd y athrawes yn esbonio yr angen i lliwio’r canfas er mwyn ei weld. Dyma ble fydd yr athrawes yn dangos y system lliw RGB (ac rhai tebyg arall os oes angen); fydd yr athrawes hefyd yn esbonio’r graddfa llwyd. E.e:

Figwr 2. Mae’r canfas yn cael ei creu a’i lliwio gyda’r graddfa llwyd (llwyd golau)

Ffigwr 3. Mae’r canfas yn cael ei creu ac wedi ei lliwio yn goch.

2. Peintio ffigyrau geometrig ar y canfas

 

Ar ol hynny, mae’r athrawes yn gallu esbonio y gwahanol ffigyrau geometig syml o fewn prosesi, fel llinell pwynt, elips neu petrial. Mae’r esboniad yma yn cynnwys y gwahanol nodweddion am pob ffigwr geometrig (maint, lleoliad, ayyb). Fydd y dysgwr yn arbrofi gyda nhw i gyd trwy peintio nhw tu fewn ir canfas:

Ffigwr 4. Rhoi’r prif pwynt yng nhanol y canfas sydd wedi ei creu.

Ffigwr 5. Peintio’r llinell yn ne sir cornel gwaelod ar y dde or canfas

Ffigwr 6. Gosod sgwar glas (rect) yng nhanol y canfas.

Ffigwr 7. Peintio cylch melyn (elips) mewn cornel arall y canfas.

Yn y rhan olaf or tasg gan defnyddio ffigyrau geometrig syml, fel all dysgwyr fefnyddio’r swyddogaeth llenwi() o arbrofi gyda’r lliwiau (ffigyrau 6 a 7).

Hefyd fe allen nhw rhoi’r ffigyrau i gyd gyda’I gilydd yn y canfas, felly fe all athrawon esbonio sut gall y rhai sydd wedi ei peintio yn barod cael ei peintio drostodd. Yn yr achos yma mae hi’n awgrymiad i esbonio’r effeithiau defnyddio’r trosiad heanau ( fod gan y canfas llawer o haeynnau).

Ffigwr 8. Peintio’r ffigyrau i gyd gyda’I gilydd. Fe ddyle’r athrawes esbonio sut/pam mae’r elips melyn yn gorchyddio’r sgwar glas.

3. defnyddio dolenni ac pwyntiau penderfyniad i gafwyd y sgil llunio.

Yn dibynnu ar dealltwriaeth blaenorol y disgyblion, yn fwyaf os ydyn nhw’n deall rhaglennu ar strwythur am neu os, fe all athrawon esbonio sut i ail creu y ffigyrau yn y canfas trwy defnyddio dolen, lliwio ffigyrau trwy defnyddio pwyntiau penderfyniad os, ayyb. Ac sy’n gallu cael ei arsylwi yn y ffigyrau canlynol:

Ffigwr 9. 40 sgwar (rect) wedi peintio X ar y “axis” gan defnyddio gwahanwyr lleiaf (i cyfrif, gwahanwyr lleiaf o 0 I 39)

Ffigwr 10. 40 sgwar (rect) weid ei peintio X “axis” gan defnyddio gwahnwyr newidyn (i fcyfrif wedi ei lluosi gan -20- cyson). Mae hyn yn arwain at peintio sgwariau sydd wedi ei gwahanu rhwng nhw gan yr un gwahaniad. Fydd llawer o sgwariau yn cael ei peintio tu fas y canfas.

Ffigwr 11. 40 sgwar (rect) wedi ei peintio gan defnyddio “axis” X a Y mewn lleoliad gwahanol. Oherwydd maint y canfas, fydd y sgwariau cyfan (40) ddim yn cael ei llunio.

Ffigwr 12. 40 sgwar (rect) wedi ei peintio gan defnyddio “axis” X a Y mewn lleoliad gwahanol. Yn yr achos yma, hyd yn oed y ffigyrau sydd wedi ei lliwio yn las ac ffigyrau od wedi ei lliwio yn melyn. Fe all hyn helpu athrawon esbonio cysyniadau fel modiwl, hyd yn oed elfenau odrif ac eilrif, a penderfyniadau pwynt os, ayyb. Eto oherwydd maint y canfas fydd y holl sgwariau (40) ddim wedi ei lliwio.

4. cyfansoddiadau  gweladwy haen uchel yn defnyddio dolennau a pwyntiau penderfyniad.

 

I orffen hyn, ac yn dibynnu ar sgiliau’r disgyblion ar gallu’r athrawes i esbonio problemau fwy cymhleth a cyfansoddiadau gweladwy, gan defnyddio sylfaenau blaenorol, fe allen nhw arbrofi efo siapiau geometig creadigol a lleoliadau sydd wedi ei arddangos yn ffigyrau 13 a 14.

Ffigyrau 13. Cynhyrchu cons trwy defnyddio cyfrif newidyn y tu fewn am i.

Ffigwr 14. Gan defnyddio’r ffigwr a creuwyd yn ffigwr 13, fe all y athrawon/disgyblion chwarae gyda lliwiau. Yn yr achos yma (ffigyrau yn gorgyffwrth) mae hi’n awgrymiad i defnyddio lliwiau gyda mwgwd ‘alffa’ i creu gwahanol profiadau gweladwy ac ymestyn dysgu lliwiau.

jen hughes

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *